Info o tzw. „cofce“ z kanalizacji ściekowej w domach na Starym Grunwaldzie w obiegu publicznym!

Wiadomość o tym uciążliwym zjawisku, którego skutków doświadczają od kilku lat najstarsi mieszkańcy domów rodzinnych Starego Grunwaldu, zwłaszcza ulic: Zakręt i Ostroroga, pojawiła się na posiedzeniu Rady Programowej ds. wdrażania i realizacji polityki senioralnej Poznania w dniu 24 sierpnia br. Więcej czytaj – TU  

W kontekście zniszczeń materialnych i „indywidualnych katastrof ekologicznych“, powodowanych wydostającą się poprzez kratki ściekowe i muszle klozetowe w pomieszczeniach przyziemia wodę opadową, zmieszaną ze ściekami, nałożenie na właścicieli tych domów opłat za wody opadowe i roztopowe wydaje się nie tylko nieuzasadnione, ale i… nieetyczne! Przecież Aquanet zapewnia w umowach „ciągły i niezawodny“ odbiór wód z dachów kosztujący właścicieli ok. 1 tys. zł rocznie. Ta kwota, jak znamy życie, to na początek?

Skoro przez 90 lat nie wykonano na Starym Grunwaldzie drugiej, równoległej do kanalizacji ściekowej instalacji na wody burzowe, nie modernizowano też tej starej ściekowej (ewidentne zaniechania), do której spływają także wody opadowe (a tak nie powinno być!), to trudno uznać za zasadne przenoszenie przez Aquanet wymagań na mieszkańców starych domów, by zakładali teraz specjalne zabezpieczenia przed „cofką“ na nieprzystosowane do tego 90-letnie instalacje. Jest to wymaganie nierealne! A przecież mamy jeszcze w najbliższej przyszłości planowaną w sercu Starego (i zielonego póki co) Grunwaldu bardzo poważną nową inwestycję (dachy o pow. 50 tys. m2), i perspektywę podłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Za tę sytuację nie odpowiada ogólnie Aquanet, ale konkretni jego ludzie i nie zwalniajmy ich z tej odpowiedzialności!

Mieszkańcy, którzy doświadczają lub doświadczyli (np. 2-3 lata temu lub w lipcu br.) w swoich domach skutków „cofki“ powinni, dla dopełnienia formalności ważnych w niedalekiej przyszłości, dokonywać każdorazowo zgłoszeń do Aquanetu o ich zaistnieniu.

Ulotka „Zielonego Grunwaldu” w skrzynkach pocztowych mieszkańców Starego Grunwaldu

Ulotka ‚Ratujmy Grunwald zanim będzie za późno!!!’ roznoszona w sobotę-niedzielę (18-19 VIII) podobno nie dotarła do wszystkich mieszkańców Osiedla. Dla informacji publikujemy ją poniżej:

Potańcówka na Wolnym! Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zapraszają Seniorki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym!

Potańcówka na Wolnym!

Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zapraszają Seniorki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym!
Czas: 2 września, godz. 16.00-20.00
Miejsce: Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania

W programie wydarzenia:
– muzyka lat 60, 70, 80-tych
– smaczny poczęstunek
– konkursy
– niespodzianki.

Bezpłatne wejściówki dostępne będą od 22 sierpnia w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24.

Wydarzenie będzie znakiem kończącego się niebawem lata, a jednocześnie symbolicznym pożegnaniem zespołu MRS III kadencji (oficjalne zakończenie w listopadzie br.) – ze środowiskiem Seniorów Poznania. Zapraszamy Państwa serdecznie!

Najnowszy artykuł nt Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego przy ul. Grunwaldzkiej 55

Komu uszedł uwadze poniższy artykuł Mikołaja Woźniaka w ‚Głosie Wlkp.’ z 6 sierpnia 2018 może zapoznać się z nim – TU

Zrzut ekranu z powyższym artykułem w ‚Gł.Wlkp.’

Więcej na ten temat czytaj na Fb profil ‚Ratujmy Zielony Grunwald‚ – TU 

Promocja projektu nr 28 ODNOWA w PBO 2017

ODNOWA – nowoczesne miejsce spotkań i rozwoju seniorów.
Poznański Budżet Obywatelski 2017, projekt nr 28.

Zagłosuj na pomysł utworzenia w Poznaniu ODNOWY!
Głosowanie zob. www.pbo2017.um.poznan.pl , termin: 16 do 30 listopada br.

– Pomysłodawczynie, tj. Joanna Ciechanowska-Barnuś i Anna Stuligrosz-Biedak rozpoczęły kampanię na rzecz miejsca spotkań. Jesteśmy na FB – strona nazywa się „O starość naszą i waszą”. TU

– Nagrałyśmy film i od niego zaczęłyśmy działania. Film jest także na youtube TU

– Na naszej stronie FB utworzymy wydarzenie: głosowanie na PBO2017 i będziemy zachęcać w różny sposób do głosowania na nasz projekt. W tej chwili szykujemy różne posty i zbieramy zdjęcia i filmy. Będą codziennie wkładane na stronę.

– Zrobiłyśmy ulotkę – poniżej. Jutro ją dostaniemy w liczbie 2500 egzemplarzy i w czwartek rozpoczniemy jej dystrybycję.

“Starość nie ma płci.
Starość nie ma poglądów politycznych.
Starość przyjdzie do każdego.”

I dlatego chciałybyśmy, aby faktycznie Poznań był miastem przyjaznym ludziom starszym. Polubcie nas na Fb!

ULOTKA ODnowa

Strona 1

ULOTKA ODnowa

Strona 2

Czy widząc taki entuzjazm i pasję stworzenia ODNOWY mogą Seniorzy i inni mieszkańcy Poznania pozostać obojętni?

Więcej o projekcie czytaj TU