Wystawa fotografii Marii Magdaleny Kwiatkiewicz – naszej Sąsiadki z ul. Zakręt

W salach jednego z obiektów Folwarku Edwardowo odbył się 9 grudnia 2022 r. wernisaż wystawy kilkudziesięciu fotografii Marii Magdaleny Kwiatkiewicz zatytułowany „Jestem kobietą“. W wyborze zob. je w załączeniu.

Tu odbędzie się też niebawem Świąteczna Wyprzedaż Folwarku Edwardowo odnowionych przez tutejszy zespół KRZESEŁ, FOTELI, a także MEBLI do renowacji: sobota 17 grudnia 2022, godz. 10:00 – 15:00; tel. 501/674-843.

Więcej zob. https://www.facebook.com/folwarkedwardowo/

Magda Kwiatkiewicz jest znaną promotorką sztuki, podróżniczką i fotografką. Od 20 lat intensywnie podróżuje do najdalszych zakątków świata, aby być blisko odległych kultur, poznając ich rdzennych przedstawicieli. Efektem jej wypraw są m.in. wystawy fotograficzne (często plenerowe), w ramach których dzieli się swoimi wspomnieniami.

Tym razem miejscem wystawy są sale jednego z zabudowań dworsko-folwarcznych Folwarku Edwardowo przy ul. Bukowskiej 177. Tu można też nabyć pięknie wydany Katalog wystawy. Więcej zob. http://facebook.com/MagiaMiejsc.Kwiatkiewicz
Wystawę można oglądać do końca stycznia 2023 r.

Zapraszamy Państwa, zwłaszcza Sąsiadów ze Starego Grunwaldu, do zwiedzenia wystawy, by poznać, jacy wspaniali artyści mieszkają wśród nas…

Zaproszenie na warsztaty: Jak dyskutować? Debata oksfordzka dla Seniorów

Szanowni Państwo Seniorzy Starego Grunwaldu!

Zaproszenie (w zał.) do udziału w warsztatach dotrze w najbliższych dniach tradycyjną pocztą do Kierownictw 80. Klubów Seniora i 7 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Poznaniu. Mamy nadzieję, że nasze starania spotkają się z życzliwym zainteresowaniem Państwa.
Wkrótce można będzie też zapoznać się z harmonogramem zajęć oraz ich programem w lokalnych mediach senioralnych wskazanych w Zaproszeniu.
Będzie nam miło, jeśli zechcą Państwo poświęcić chwilę na lekturę udostępnionego w niniejszy sposób zaproszenia.
Z serdecznym pozdrowieniem Międzypokoleniowi Animatorzy Projektu, na zdjęciu: Aleksandra Auksztulewicz – studentka V roku prawa UAM i Zdzisław Szkutnik – senior
.

.

Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury        Poznań, 31 sierpnia 2022 r.
ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań

Kom.: 695/596-150
e-mail: jck.poznan@gmail.com
www.jck.poznan.pl
www.fecebook.com/jezyckiecentrumkultury

 

Kierownictwa
Klubów Seniora (80)
i UTW (7) w Poznaniu

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury wraz z „Parą międzypokoleniową“ – animatorów projektu, pragnie zaprosić przedstawiciela Państwa Klubu Seniora / Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wspólne warsztaty: „Jak dyskutować? Debata oksfordzka dla Seniorów“, które planujemy organizować raz w miesiącu (3 godziny) w okresie: październik 2022 r. do maj 2023 r. Dotychczas senioralnych debat oksfordzkich odbyło się cztery.

Niniejszym otwieramy z dniem 5. września „Zapisy na warsztaty“, które potrwają do końca miesiąca lub do wyczerpania przewidzianej liczby miejsc. Chętni mogą się zgłaszać pod adresami wskazanymi powyżej w „Zaproszeniu“.

Projekt ten będzie realizowany w ramach grantu uzyskanego w XV edycji konkursu  Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ‚ę‘ ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej zob. https://seniorzywakcji.pl/zwycieskie-projekty-xv-edycja-konkursu/

Zamierzamy zebrać 20. starszych osób (+ 4 w rezerwie), by w ramach wspólnej i praktycznej refleksji porozmawiać, jak się estetycznie i racjonalnie wypowiadać oraz jak prowadzić przekonującą i merytoryczną dyskusję. Zorganizujemy w tym celu serię tematycznych warsztatów wraz z przeprowadzeniem kolejnych czterech ćwiczebnych/pokazowych debat oksfordzkich. Postaramy się wskazać, jak poprawić kulturę debaty oraz nawiązać dialog międzypokoleniowy pomiędzy uczestnikami.

Projekt zapowiada więc warsztaty metodyczne z zakresu organizowania i przeprowadzania debaty oksfordzkiej, co poparte będzie dwiema debatami oksfordzkimi w każdej z dwóch 10-osobowych grup słuchaczy, tylu bowiem przewidujemy uczestników warsztatów. Nabyta wiedza i umiejętności zaprezentowane podczas debat będą następnie omawiane i analizowane przez jury + specjalistów. Wniknięcie w istotę debaty oksfordzkiej, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, będzie więc pełne, a edukacja – optymalna.
Za każdym razem przysłuchiwać się będą debacie zaproszeni Seniorzy jako goście i widzowie.

Uważamy, że przyczynimy się w ten sposób do podniesienia kultury dyskusji (o oryginalnej strukturze) wśród członków 80. poznańskich Klubów Seniora i 7. UTW oraz słuchaczy Poznańskiej Akademii Senioralnej JCK. W konsekwencji wzmocnić to powinno uczestnictwo i sprawczość nas Seniorów w lokalnych społecznościach Poznania, czyli pogłębić stopień naszej obywatelskości.

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i studenci UAM z Fundacji Edukacyjnej G5, a także uczniowie V LO. Poznań jest bardzo silnym ośrodkiem debatanckim w kraju, a wspomniani młodzi przedstawiciele tego środowiska posiadają bogate doświadczenie i ugruntowaną pozycję jako zwycięzcy licznych krajowych i zagranicznych debat oksfordzkich.

Dodatkowym wsparciem dla słuchaczy będzie zdalny dostęp do e-platformy edukacyjnej JCK Moodle z ciekawymi materiałami dydaktycznymi, jak: prezentacje ppt, krótkie filmy tematyczne, zalecana lektura drukowana. Każdy słuchacz będzie mógł je z domu studiować, a na zajęciach poinstruujemy, jak to swobodnie robić.

Uczestnikom zapewnimy podczas przerw w warsztatach bufet kawowy, a po zajęciach gorący posiłek. Każdy uczestnik otrzyma „Certyfikat ukończenia warsztatów“. Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie Państwa zapraszamy!

Pragnących poznać więcej o planowanym przedsięwzięciu edukacyjnem dla Seniorów (harmonogram spotkań,  program warsztatów) zachęcamy do śledzenia lokalnych senioralnych mediów, zwłaszcza tych najszybszych społecznościowych, jak: – https://www.facebook.com/miejskaradaseniorowpoznan ;

–   https://www.facebook.com/jezyckiecentrumkultury  oraz  profil: Integracja Senioralna Poznań https://www.facebook.com/groups/1201447477347570 .
Już 17. sierpnia zamieszczono na nich posty promujące powyższe wydarzenie.

Z wyrazami szacunku

Za Animatorów Projektu                            Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury

Dr Zdzisław Szkutnik                                    Karol Wyrębski – Prezes

Nie brakuje Ci fantazji, wiec pomagaj przy okazji!

Nie brakuje Ci fantazji, więc pomagaj przy okazji! Jakie to okazje? Wszystkie! Codzienne, zwykłe i niezwykłe😁 W akcji bierze udział aż 1600 sklepów online, w tym wiele znanych marek 😉 Wystarczy, że zrobisz zakupy tak jak zawsze i zapłacisz za nie tyle, co zawsze a część ich wartości trafi do nas jako wsparcie! 💞 Zobacz, jakie to proste: https://fanimani.pl/stowarzyszenie-im-jana-ostroroga/

Rozmowy z kierownictwem Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie skwerów na Starym Grunwaldzie

Dzisiaj 25 sierpnia odbyliśmy wraz z Panią Ewą Ruszkowską – viceprezeską Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga uzgodnioną wcześniej bezpośrednią godzinną rozmowę z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej p. Szymonem Prymasem i insp. ds. zieleni na Grunwaldzie p. Martą Laszkiewicz.

Tematy były dwa:

  1. Zieleńce przy ul. Ostroroga/Zakręt, które dyrektor Prymas przekazał na wiosnę 2022 do ZDM, jako miejsca leżące w pasie drogowym, mimo naszych wcześniejszych 10-letnich zabiegów pielęgnacyjnych opłacanych ze środków prywatnych, mogących też liczyć na konkretne doraźne wsparcie ZZM.

Rozmowę na ten temat zakończyliśmy z nadzieją (ale bez zapewnienia), że w razie potrzeby, gdy pielęgnacja ZDM (2x w sezonie) okaże się niewystarczająca, to ZZM przyśle raz (może dwa?) swoich ogrodników do wykoszenia trawy na obu zieleńcach. Nasi rozmówcy wyrazili nadzieję, że posadzone ostatnio na dużym zieleńcu przez ZZM ozdobne rośliny płożące! (winobluszcz i śnieguliczka) z czasem pokryją część słabo rosnącego w cieniu trawnika.

  1. Sześć zdjęć skweru im. Janusza Ziółkowskiego z 24 sierp. (w zał.) stały się z kolei podstawą rzeczowej rozmowy na temat potrzeby wzmożenia bieżącej troski o stan nasadzeń kwiatowo-krzewowych, m.in. wymiana roślin na inne pomyślnie przetestowane, uzupełnienie ubytków czy wycięcie z trawników wielkich chwastów. Powinno się to poprawić w najbliższym czasie, o ile zaczną padać deszcze. Nasza sugestia, by podnieść poziom zabiegów pielęgnacyjnych na skwerze poświęconym pamięci bardzo ważnej dla współczesnej historii Polski postaci, a naszego Sąsiada – prof. Janusza Ziółkowskiego, spotkał się ze zrozumieniem. Dotyczy to także oczyszczenia z nalotu kamiennej podstawy i dolnej części obelisku pamięci Profesora.

Rozważano także pomysł, by wykorzystać przechwytywanie wody opadowej z sąsiadujących ze skwerem bloków mieszkalnych i założyć w ich pobliżu na skwerze 2-3 „sadzawki“.

Nadto, na ile ZZM może we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej, np. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem – ogłaszać konkursy na minigranty dla społeczności lokalnych w celu pobudzenia pielęgnacyjnej troski mieszkańców o najbliższą im zieleń.


.

.

.

.
.