O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga skupia mieszkańców i inne osoby związane z historycznym starym Grunwaldem*, zwłaszcza z ulicami wchodzącymi w skład  poznańskiego osiedla z 1929 roku: Ostroroga-Zakręt.

Cele, które stawia przed sobą Stowarzyszenie to w szczególności:
– dbanie o dobro wspólne, szczególnie obszaru historycznego,
– analiza i próba rozwiązywania problemów mieszkańców sąsiednich ulic, które z biegiem lat stworzyły stary Grunwald,
– budowanie wieloletnich, stabilnych i przyjaznych relacji w społeczności lokalnej o wyżej zakreślonych granicach oraz jej integracja.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty dla mieszkańców i demokratyczny. Wszelkie działania, w szczególności w sferze finansowej, podejmowane są z zachowaniem zasad przejrzystości, a informacje o nich znajdują się na stronie Stowarzyszenia.

(*por.: Korduba Piotr, Paradowska Aleksandra, Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy. Poznań: Wydaw. Miejskie Posnania, 2012. ISBN 978-83-7768-043-8, szczególnie s. 11-17. Więcej czytaj TU )

Zarząd:

1. Szkutnik Zdzisław
2. Kwiatkiewicz Michał

Komisja Rewizyjna:

1. Kseń Jacek
2. Fizek-Wrzeszcz Jadwiga
3. PuciatyckiKrzysztof

 

Członkowie Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga
(w kolejności przystąpienia)

1.  Kondej Mikołaj                        ul.Zakręt
2.  Kwiatkiewicz Michał                ul. Zakręt
3.  Szkutnik Zdzisław                   ul. Ostroroga
4.  Ziółkowski Marek                    ul. Ostroroga
5.  Puciatycki Krzysztof                ul. Ostroroga
6.  Wituszyński Zygmunt              ul. Włodkowica
7.  Głowacki Józef                        ul. Ostroroga
8.  Smogulecki Bogusław             ul. Ostroroga
9.  Smogulecka Ewa                     ul. Ostroroga
10. Pietrowicz Jerzy                      ul. Ostroroga
11. Echaust Krystyna                    ul. Ostroroga
12. Echaust Elżbieta                      ul. Ostroroga
13. Raszeja-Tobjasz Ewa              ul. Lubeckiego
14. Chichłowski Aleksander           ul. Skarbka
15. Olszanowski Jerzy                   ul. Ostroroga
16. Woźnicki Andrzej                     ul. Ostroroga
17. Woźnicki Marek                       ul. Ostroroga
18. Służewska-Woźnicka Karolina ul. Ostroroga
19. Orzeszko-Spaczyńska Anna    ul. Ostroroga
20. Sabiniewicz Romuald               ul. Ostroroga
21. Ruszkowska Ewa                     ul. Zakręt
22. Madelski Krzysztof                   ul. Skarbka
23. Szkutnik Zofia                           ul. Ostroroga
24. Fizek-Wrzeszcz Jadwiga          ul. Grodziska
25. Kseń Jacek                               ul. Skarbka
26. Krzyślak Adam                          ul. Marcelińska
27. Krzyślak Bolesława                   ul. Marcelińska
28. Jatczak Andrzej                         ul. Ostroroga
29. Jatczak Grażyna Barbara          ul. Ostroroga
30. Suchański Zbigniew                   ul. Zakręt
31. Iwaszkiewicz Michał                  ul. Lubeckiego
32. Tarczewski Marek                      ul. Zakręt (obecnie Genewa-Szwajcaria)
33. Jeż Józef                                   ul. Włodkowica
34. Michał Kiełczewski                    ul. Ostroroga 
35. Joanna Kondej ul. Zakręt

Dziękując Państwu serdecznie za wyrażoną praktycznie akceptację idei Stowarzyszenia zapraszamy jednocześnie pozostałych Mieszkańców do SJO. Razem będzie nam łatwiej troszczyć się o miejsce, w którym żyjemy.

==========================

Czym się SJO aktualnie zajmuje?

Ramowy zakres spraw będących przedmiotem aktualnego zainteresowania Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga

 To, czym się SJO zajmuje wynika z postanowień jego Statutu (art. 7 i 8) oraz otrzymanych od mieszkańców sugestii/wniosków. I tak:

–       wnosiliśmy do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o przyspieszenie trwających już 3 lata prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Grunwaldu część A i B, przy czym cz. A została właśnie wyłożona do społecznej konsultacji, zaś cz. B (tj. ulice: Zakręt, Ostroroga, Skarbka, Lubeckiego oraz częściowo Włodkowica, Rycerska, Grunwaldzka i Marcelińska) konsultowana będzie kilka miesięcy później – zob. odpowiedź MPU na stronie SJO;

–       pomagamy (staliśmy się formalną stroną) w wyjaśnieniu w UM warunków zabudowy działki przy ul. Szamotulskiej 12;

–       interweniujemy w sprawie poprawy bezpieczeństwa korzystania z tzw. ryneczku ‚Świt‘ (dziurawe, nieremontowane i zniszczone chodniki oraz droga wewn.);

–       zgłaszamy do ZDM-u uszkodzenia chodników (np. na ul. Ostroroga, Marcelińska, Zakręt) stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów, zwłaszcza osób starszych;

–       podejmujemy starania w jednym z dużych przedsiębiorstw o uzyskanie wsparcia finansowego (do 10 tys. zł), a także osobowego w ramach tzw. wolontariatu pracowniczego + mieszkańcy osiedla dla projektu poprawy estetyki i doposażenia placyku zabaw przy ul. Włodkowica, znajdującego się pod patronatem przedszkola nr 70 z ul. Skarbka;

–       będziemy starać się o uzyskanie merytorycznej odpowiedzi z Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) na petycję 64 mieszkańców ul. Ostroroga skierowaną 22 X 2012 r. do Rady Osiedla Stary Grunwald w sprawie pilnego przeprowadzenia remontu według projektu(!) zabytkowej, a obecnie będącej w fatalnym stanie technicznym, ulicy Ostroroga. Dalsze działania będą uzależnione od tejże odpowiedzi;

–       zamierzamy wystąpić do władz Miasta z projektem o remont ulicy Zakręt, o ile zdołamy zorganizować grupę inicjatywną mieszkańców, którym SJO jako organizacja pozarządowa pomoże w przygotowaniu tego specjalnego wniosku (można go złożyć poza oficjalnymi terminami konkursów o granty);

–       systematycznym działaniem jest promowanie SJO wśród mieszkańców, zwłaszcza podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, w celu rozwijania przychylnych postaw dla wspólnej troski o warunki zamieszkiwania w tej zabytkowej enklawie miasta;

–       zamierzamy jako SJO przejąć od RO Stary Grunwald troskę o bieżącą pielęgnację dwóch skwerów przy ul. Ostroroga/Zakręt. Zostaną one poddane od 15 marca do 15 listopada łącznie 18-krotnym zabiegom pielęgnacyjnym płatnym przez SJO. Jak dowiodła dotychczasowa praktyka – tylko taka liczba działań ogrodniczych jest w stanie zapewnić skwerom właściwy stan i zadbany wygląd;

–       w celu dotarcia z bieżącą informacją do mieszkańców nie dysponujących Internetem, a więc  możliwością śledzenia strony SJO zamierzamy poprosić RO o udostępnienie połowy powierzchni jednej z osiedlowych gablot znajdującej się na skwerze przu ul. Ostroroga/Zakręt na ten właśnie cel;

–       w maju/czerwcu 2013 zaprosimy członków SJO na pierwsze walne zebranie i będziemy podtrzymywać tradycję corocznego spotkania sprawozdawczego, a gdy zajdzie potrzeba – spotykania się doraźnego;

–       będziemy pomagać mieszkańcom (na ogół na ich wniosek) w ważnych dla nich sprawach związanych z zamieszkiwaniem w tej zabytkowej enklawie miasta;

–       podjęliśmy działania wyjaśniające u inwestora (UniMed) konsekwencje rozbudowy szpitala na 6-hektarowej działce przy ul. Grunwaldzkiej 55 oraz powód braku konsultacji społecznej dla tej wielkiej inwestycji z lądowiskiem helikopterów na dachu SOR.

Bieżące informacje o podejmowanych działaniach i ich rezultatach można śledzić na stronie internetowej SJO, punkt menu: ‚Aktualności‘. Natomiast w menu ‚O nas‘ znajduje się aktualizowana na bieżąco lista mieszkańców, którzy udzielili czynnego wsparcia SJO- dziękujemy i zachęcamy następne osoby.

Zarząd SJO
Poznań, 24 lutego 2013 r.
(auaktualnienie: 28 października 2014 r.)

============================

Plan pracy SJO na 2015 rok