O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga skupia mieszkańców i inne osoby związane z historycznym starym Grunwaldem*, zwłaszcza z ulicami wchodzącymi w skład  poznańskiego osiedla z 1929 roku: Ostroroga-Zakręt.

Cele, które stawia przed sobą Stowarzyszenie to w szczególności:
– dbanie o dobro wspólne, szczególnie obszaru historycznego,
– analiza i próba rozwiązywania problemów mieszkańców sąsiednich ulic, które z biegiem lat stworzyły stary Grunwald,
– budowanie wieloletnich, stabilnych i przyjaznych relacji w społeczności lokalnej o wyżej zakreślonych granicach oraz jej integracja.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty dla mieszkańców i demokratyczny. Wszelkie działania, w szczególności w sferze finansowej, podejmowane są z zachowaniem zasad przejrzystości, a informacje o nich znajdują się na stronie Stowarzyszenia.

(*por.: Korduba Piotr, Paradowska Aleksandra, Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy. Poznań: Wydaw. Miejskie Posnania, 2012. ISBN 978-83-7768-043-8, szczególnie s. 11-17. Więcej czytaj TU )