O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga skupia mieszkańców i inne osoby związane z historycznym starym Grunwaldem*, zwłaszcza z ulicami wchodzącymi w skład  poznańskiego osiedla z 1929 roku: Ostroroga-Zakręt.

Cele, które stawia przed sobą Stowarzyszenie to w szczególności:
– dbanie o dobro wspólne, szczególnie obszaru historycznego,
– analiza i próba rozwiązywania problemów mieszkańców sąsiednich ulic, które z biegiem lat stworzyły stary Grunwald,
– budowanie wieloletnich, stabilnych i przyjaznych relacji w społeczności lokalnej o wyżej zakreślonych granicach oraz jej integracja.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty dla mieszkańców i demokratyczny. Wszelkie działania, w szczególności w sferze finansowej, podejmowane są z zachowaniem zasad przejrzystości, a informacje o nich znajdują się na stronie Stowarzyszenia.

(*por.: Korduba Piotr, Paradowska Aleksandra, Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy. Poznań: Wydaw. Miejskie Posnania, 2012. ISBN 978-83-7768-043-8, szczególnie s. 11-17. Więcej czytaj TU )

Zarząd:

1. Szkutnik Zdzisław
2. Kwiatkiewicz Michał

Komisja Rewizyjna:

1. Kseń Jacek
2. Fizek-Wrzeszcz Jadwiga
3. PuciatyckiKrzysztof

Dziękując Państwu serdecznie za wyrażoną praktycznie akceptację idei Stowarzyszenia zapraszamy jednocześnie pozostałych Mieszkańców do SJO. Razem będzie nam łatwiej troszczyć się o miejsce, w którym żyjemy.

==========================

Czym się SJO aktualnie zajmuje?

Ramowy zakres spraw będących przedmiotem aktualnego zainteresowania Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga

 To, czym się SJO zajmuje wynika z postanowień jego Statutu (art. 7 i 8) oraz otrzymanych od mieszkańców sugestii/wniosków. I tak:

–       wnosiliśmy do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o przyspieszenie trwających już 3 lata prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Grunwaldu część A i B, przy czym cz. A została właśnie wyłożona do społecznej konsultacji, zaś cz. B (tj. ulice: Zakręt, Ostroroga, Skarbka, Lubeckiego oraz częściowo Włodkowica, Rycerska, Grunwaldzka i Marcelińska) konsultowana będzie kilka miesięcy później – zob. odpowiedź MPU na stronie SJO;

–       pomagamy (staliśmy się formalną stroną) w wyjaśnieniu w UM warunków zabudowy działki przy ul. Szamotulskiej 12;

–       interweniujemy w sprawie poprawy bezpieczeństwa korzystania z tzw. ryneczku ‚Świt‘ (dziurawe, nieremontowane i zniszczone chodniki oraz droga wewn.);

–       zgłaszamy do ZDM-u uszkodzenia chodników (np. na ul. Ostroroga, Marcelińska, Zakręt) stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów, zwłaszcza osób starszych;

–       podejmujemy starania w jednym z dużych przedsiębiorstw o uzyskanie wsparcia finansowego (do 10 tys. zł), a także osobowego w ramach tzw. wolontariatu pracowniczego + mieszkańcy osiedla dla projektu poprawy estetyki i doposażenia placyku zabaw przy ul. Włodkowica, znajdującego się pod patronatem przedszkola nr 70 z ul. Skarbka;

–       będziemy starać się o uzyskanie merytorycznej odpowiedzi z Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) na petycję 64 mieszkańców ul. Ostroroga skierowaną 22 X 2012 r. do Rady Osiedla Stary Grunwald w sprawie pilnego przeprowadzenia remontu według projektu(!) zabytkowej, a obecnie będącej w fatalnym stanie technicznym, ulicy Ostroroga. Dalsze działania będą uzależnione od tejże odpowiedzi;

–       zamierzamy wystąpić do władz Miasta z projektem o remont ulicy Zakręt, o ile zdołamy zorganizować grupę inicjatywną mieszkańców, którym SJO jako organizacja pozarządowa pomoże w przygotowaniu tego specjalnego wniosku (można go złożyć poza oficjalnymi terminami konkursów o granty);

–       systematycznym działaniem jest promowanie SJO wśród mieszkańców, zwłaszcza podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, w celu rozwijania przychylnych postaw dla wspólnej troski o warunki zamieszkiwania w tej zabytkowej enklawie miasta;

–       zamierzamy jako SJO przejąć od RO Stary Grunwald troskę o bieżącą pielęgnację dwóch skwerów przy ul. Ostroroga/Zakręt. Zostaną one poddane od 15 marca do 15 listopada łącznie 18-krotnym zabiegom pielęgnacyjnym płatnym przez SJO. Jak dowiodła dotychczasowa praktyka – tylko taka liczba działań ogrodniczych jest w stanie zapewnić skwerom właściwy stan i zadbany wygląd;

–       w celu dotarcia z bieżącą informacją do mieszkańców nie dysponujących Internetem, a więc  możliwością śledzenia strony SJO zamierzamy poprosić RO o udostępnienie połowy powierzchni jednej z osiedlowych gablot znajdującej się na skwerze przu ul. Ostroroga/Zakręt na ten właśnie cel;

–       w maju/czerwcu 2013 zaprosimy członków SJO na pierwsze walne zebranie i będziemy podtrzymywać tradycję corocznego spotkania sprawozdawczego, a gdy zajdzie potrzeba – spotykania się doraźnego;

–       będziemy pomagać mieszkańcom (na ogół na ich wniosek) w ważnych dla nich sprawach związanych z zamieszkiwaniem w tej zabytkowej enklawie miasta;

–       podjęliśmy działania wyjaśniające u inwestora (UniMed) konsekwencje rozbudowy szpitala na 6-hektarowej działce przy ul. Grunwaldzkiej 55 oraz powód braku konsultacji społecznej dla tej wielkiej inwestycji z lądowiskiem helikopterów na dachu SOR.

Bieżące informacje o podejmowanych działaniach i ich rezultatach można śledzić na stronie internetowej SJO, punkt menu: ‚Aktualności‘. Natomiast w menu ‚O nas‘ znajduje się aktualizowana na bieżąco lista mieszkańców, którzy udzielili czynnego wsparcia SJO- dziękujemy i zachęcamy następne osoby.

Zarząd SJO
Poznań, 24 lutego 2013 r.
(auaktualnienie: 28 października 2014 r.)

============================

Plan pracy SJO na 2015 rok