Szpital zapowiada konsultacje

W związku z planowaną rozbudową szpitala jego władze zapowiedziały konsultacje z mieszkańcami. Równocześnie zmienia się koncepcja samej rozbudowy. Szpital ma być zdecydowanie większy, prezentowana wizualizacja zakłada też zmianę lokalizacji lądowiska helikoptera. W zamian za to ma powstać 6-8 metrowy pas buforowy pomiędzy zabudowaniami Starego Grunwaldu a terenem szpitala.

Więcej na gazecie wyborczej.

Stanowisko szpitalna w sprawie przywrócenia lini zabudowy

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy korespondencję Szpitala Heliodora Święcickiego z MPU, w której szpital podtrzymuje deklarację usytuowania linii zieleni pomiędzy terenem przyszłego szpitala i zabudowaniami osiedla, a nadto nie sprzeciwia się przywróceniu przewidzianej oryginalnym planem zagospodarowania przestrzennego linii zabudowy.

Cieszy nas pozytywne stanowisko Szpitala w przedmiotowej sprawie, wydaje się bowiem, że przywrócenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwoliłoby w sposób zrównoważony chronić interesy Szpitala oraz mieszkańców osiedla.

[Pismo szpitala]

Odpowiedzi na zapytania o stan prac nad MPZP Grunwald B

W załączeniu publikujemy otrzymane z Rady Osiedla Stary Grunwald oraz MPU odpowiedzi na wystąpienia w sprawie planu prac nad wnioskiem o rozdzielenie zabudowy osiedla Ostroroga od planowanego terenu szpitala im. Heliodora Święcickiego nieprzekraczalną linią zabudowy.

Przypominamy, że zgodnie z pierwotnym planem linia miała przebiegać 30 metrów od granicy terenów mieszkalnych, jednakże na skutek błędu urzędniczego została ona zniesiona i obecnie nie obowiązuje żadne rozgraniczenie terenów mieszkalnych od terenów szpitalnych. Zabudowania szpitalne mogą powstać 3 metry od granicy posesji wchodzących w skład historycznego i objętego ochroną konserwatorską układu Ostroroga.

[Odpowiedź MPU]
[Odpowiedź RO]

W związku z otrzymanymi odpowiedziami skierowaliśmy do MPU kolejne zapytanie.

[Pismo do MPU]

Uzasadnienie wyroku WSA odmawiającego dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowań wznowieniowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z zasadą przejrzystości działań Stowarzyszenia, w załączeniu publikujemy uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Adminsitracyjnego w Poznaniu w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowań wznowieniowych w sprawie w których wydano Decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2014 r. (OS.V.6220.1.2014) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania rozbudowy szpitala na środowisko.

O wydaniu odmowy informowaliśmy w odrębnym wpisie.

[Wyrok WSA]