Prezydent Wudarski odmawia ponownego wywołania planu zagospodarowania

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga otrzymało odpowiedź Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na wniosek Stowarzyszenia oraz Rady Osiedla Stary Grunwald o ponowne wywołanie MPU dla obszaru przyszłego szpitala klinicznego, w celu przywrócenia nieprzekraczalnej linii zabudowy pomiędzy zabudowaniami osiedla a terenem szpitalnym.

Wiceprezydent Miasta Poznania odmówił wszczęcia procedury planistycznej co oznacza, iż jedynym ograniczeniem dla rozbudowy szpitala będą obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Szpital będzie mógł powstać więc bezpośrednio przy zabudowaniach historycznej, ogrodowej dzielnicy Ostroroga.

W sprawie postępowań wznowieniowych

W związku z otrzymywaną przez mieszkańców korespondencją dotyczącą złożonych wniosków o wznowienie postępowania środowiskowego w sprawie rozbudowy szpitala im Heliodora Święcickiego uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga nie została dopuszczona do postępowań wznowieniowych. W związku z tym nie może on reprezentować mieszkańców w tej sprawie.

Obecnie spodziewamy się, iż Urząd Miasta wyda negatywne rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia stwierdzając, iż dokonał on prawidłowego ogłoszenia o fakcie wydania pierwotnej decyzji. Od takiego rozstrzygnięcia mieszkańcom służyć będzie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016

Zarząd Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga ogłasza głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016.

[Ogłoszenie o głosowaniu]

[Karta do głosowania]

Sprawozdanie za rok 2016

Informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat