W sprawie postępowań wznowieniowych

W związku z otrzymywaną przez mieszkańców korespondencją dotyczącą złożonych wniosków o wznowienie postępowania środowiskowego w sprawie rozbudowy szpitala im Heliodora Święcickiego uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga nie została dopuszczona do postępowań wznowieniowych. W związku z tym nie może on reprezentować mieszkańców w tej sprawie.

Obecnie spodziewamy się, iż Urząd Miasta wyda negatywne rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia stwierdzając, iż dokonał on prawidłowego ogłoszenia o fakcie wydania pierwotnej decyzji. Od takiego rozstrzygnięcia mieszkańcom służyć będzie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016

Zarząd Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga ogłasza głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016.

[Ogłoszenie o głosowaniu]

[Karta do głosowania]

Sprawozdanie za rok 2016

Informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Szpital zapowiada konsultacje

W związku z planowaną rozbudową szpitala jego władze zapowiedziały konsultacje z mieszkańcami. Równocześnie zmienia się koncepcja samej rozbudowy. Szpital ma być zdecydowanie większy, prezentowana wizualizacja zakłada też zmianę lokalizacji lądowiska helikoptera. W zamian za to ma powstać 6-8 metrowy pas buforowy pomiędzy zabudowaniami Starego Grunwaldu a terenem szpitala.

Więcej na gazecie wyborczej.