Ulotka „Zielonego Grunwaldu” w skrzynkach pocztowych mieszkańców Starego Grunwaldu

Ulotka ‚Ratujmy Grunwald zanim będzie za późno!!!’ roznoszona w sobotę-niedzielę (18-19 VIII) podobno nie dotarła do wszystkich mieszkańców Osiedla. Dla informacji publikujemy ją poniżej:

Potańcówka na Wolnym! Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zapraszają Seniorki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym!

Potańcówka na Wolnym!

Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zapraszają Seniorki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym!
Czas: 2 września, godz. 16.00-20.00
Miejsce: Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania

W programie wydarzenia:
– muzyka lat 60, 70, 80-tych
– smaczny poczęstunek
– konkursy
– niespodzianki.

Bezpłatne wejściówki dostępne będą od 22 sierpnia w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24.

Wydarzenie będzie znakiem kończącego się niebawem lata, a jednocześnie symbolicznym pożegnaniem zespołu MRS III kadencji (oficjalne zakończenie w listopadzie br.) – ze środowiskiem Seniorów Poznania. Zapraszamy Państwa serdecznie!

Najnowszy artykuł nt Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego przy ul. Grunwaldzkiej 55

Komu uszedł uwadze poniższy artykuł Mikołaja Woźniaka w ‚Głosie Wlkp.’ z 6 sierpnia 2018 może zapoznać się z nim – TU

Zrzut ekranu z powyższym artykułem w ‚Gł.Wlkp.’

Więcej na ten temat czytaj na Fb profil ‚Ratujmy Zielony Grunwald‚ – TU 

Aktualny stan prac nad porozumieniem z UM i Szpitalem

W związku z planowaną rozbudową na działce Grunwaldzka 55 Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga podaje do publicznej wiadomości przesłany w dniu dzisiejszym do Uniwersytetu Medycznego roboczy projekt porozumienia, którego celem jest wspólne wystąpienie o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu samoograniczenia się inwestora co do zakresu planowanej na działce inwestycji.

Należy zaznaczyć, iż obecnie obowiązuje dla terenu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który jest mniej korzystny dla mieszkańców niż projekt porozumienia.

Opublikowany projekt jest wersją roboczą przygotowaną, na bazie poprzednich projektów, przez SJO. Większość postulatów w nim zawartych została zgodnie ustalona w ramach wcześniejszych prac przez SJO/UM, jednakże należy zaznaczyć, iż opublikowana wersja jest propozycją SJO, przed jakąkolwiek akceptacją Uniwersytetu Medycznego. Projekt nie był przesyłany jeszcze Miastu Poznań.

Stowarzyszenie przedstawi projekt, po ostatecznym uzgodnieniu, mieszkańcom posesji przy ul. Zakręt sąsiadujących z Grunwaldzką 55 w celu głosowania. Kolejne wersje będą publikowane również na stronie.

Spotkanie w MPU

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Uniwersytetu Medycznego, Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga oraz przedstawicieli mieszkańców z Miejską Pracownią Urbanistyczną.

Omówiono postulaty mieszkańców oraz skonsultowano z MPU sposób złożenia wniosku o ponowne wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Aktualizacja wersji porozumienia odbędzie się po spotkaniu.