Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddaliło wniosek Stowarzyszenie o dopuszczenie do postępowań wznowieniowych

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu oddaliło wniosek Stowarzyszenia o dopuszczenie do postępowań wznowieniowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy szpitala. SKO stwierdziło, iż Prezydent słusznie uznał, iż brak jest interesu społecznego w dopuszczeniu naszej organizacji do postępowania. Mając na uwadze, że Stowarzyszenie od lat monitoruje na prośbę mieszkańców planowaną inwestycję oraz uczestniczyło praktycznie w każdym dotychczasowym etapie prac z nią związanych nie zgadzamy się z taką decyzją i rozważymy jej zaskarżenie.

 

Rozbudowa szpitala: Złożenie skarg na bezczynność SKO

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga złożyło w dniu wczorajszym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Złożenie skarg związane jest z faktem, iż do dnia dzisiejszego Kolegium odwoławcze nie rozpatrzyło, złożonych niemalże rok temu, zażaleń Stowarzyszenia na postanowienia Prezydenta Miasta Poznania o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowań administracyjnych w toczących się w zakresie wznowienia postępowań środowiskowych dla rozbudowy szpitala.

Strażnicy Osiedli

Coś cię niepokoi, chcesz, by na twoim osiedlu panował porządek – zwróć się do swojego strażnika rejonowego.

W tym roku Miasto przyjęło zasadę, że dla każdego z 42 samorządów pomocniczych zostanie przydzielony strażnik miejski. Telefon do strażnika Starego Grunwaldu poniżej, jest on czynny w godzinach 11-14. Interwencje jednak należy zgłaszać wyłącznie dyżurnemu Straży Miejskiej, tel. 986.

Stary Grunwald: Adam Biszczanik, Referat Straży Miejskiej, ul. Klemansa Janickiego 20, tel. 61 663 19 17; e-mail: grunwald@smmp.pl
Interwencje przez internet TU

Źródło: ‚Poznań. Informator  Samorządowy Metropolii Poznań’ 2016 czerwiec, s.2.

„Odbudujmy Nepal!“

Wystawa fotografii Magdaleny Kwiatkiewicz, Sasiadki z Zakrętu, zorganizowana nakładem Autorki na ul. Świętosławskiej. Dostępna od 23 czerwca przez 2 tygodnie. Ilustruje Nepal po trzęsieniu ziemi w kwietniu 2015 roku. Zapraszamy!

Poniżej kilka zdjęć z wernisażu, któremu towarzyszyło spotkanie w teatrze ‚Scena na piętrze‘ z poznańskim podróżnikiem Maciejem Pastwą i przedstawicielką Stowarzyszenia Lepszy Świat – Sylwią Jedernalik, który wraz z tą organizcją postanowił odbudować zniszczoną szkołę we wsi Bakragan-6 w dystrykcie Gorkha (50 km od epicentrum) dla uczących się w niej 300 uczniów.

Śledź te działania i wesprzyj je (!) na: www.lepszyswiat.org.pl

Kilka migawek z wernisażu 23 VI 2016:

IMG_4368

|
IMG_4369|
IMG_4372|
IMG_4363|
IMG_4360|
IMG_4365|
IMG_4359|
IMG_4366|
IMG_4367