Szpital bez lądowiska?

Zgodnie z publikacjami prasowymi  jest szansa na zmianę przepisów, która umożliwiałaby rezygnację z lądowiska na Starym Grunwaldzie. To co jednak niepokoi mieszkańców to fakt, iż zgodnie z publikacją prasową władze uczelni chcą zapewnić mieszkańcom cztero metrową „strefę buforową” (pas zieleni) pomiędzy osiedlem a szpitalem.

4 metrowa strefa buforowa  pomiędzy granicą małej działki z domem jednorodzinnym a wielokondygnacyjnym budynkiem szpitala to chyba żart inwestora mówi jeden z mieszkańców terenów graniczących ze szpitalem.

Spostrzeżenia mieszkańców znajdują potwierdzenie w opiniach ekspertów.. Miejska Pracowni Urbanistyczna w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziała 30 metrowy pas oddzielający tereny szpitala od zabudowy mieszkalnej. Plan ten został uchwalony, ale następnie doszło do jego uchylenia na skutek błędów proceduralnych.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie wniosło o dopuszczenie do wznowionych postępowań o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy szpitala, chcąc zapewnić, iż w ramach tego postępowania zostanie przeprowadzona rzetelna analiza wpływu inwestycji na środowisko. Jak wskazują bowiem analizy przygotowane na zlecenie Stowarzyszenia teren przyszłej inwestycji jest mocno zadrzewiony, znajdują się na nim również liczne rzadkie gatunki zwierząt i roślin.

Promocja projektu nr 28 ODNOWA w PBO 2017

ODNOWA – nowoczesne miejsce spotkań i rozwoju seniorów.
Poznański Budżet Obywatelski 2017, projekt nr 28.

Zagłosuj na pomysł utworzenia w Poznaniu ODNOWY!
Głosowanie zob. www.pbo2017.um.poznan.pl , termin: 16 do 30 listopada br.

– Pomysłodawczynie, tj. Joanna Ciechanowska-Barnuś i Anna Stuligrosz-Biedak rozpoczęły kampanię na rzecz miejsca spotkań. Jesteśmy na FB – strona nazywa się „O starość naszą i waszą”. TU

– Nagrałyśmy film i od niego zaczęłyśmy działania. Film jest także na youtube TU

– Na naszej stronie FB utworzymy wydarzenie: głosowanie na PBO2017 i będziemy zachęcać w różny sposób do głosowania na nasz projekt. W tej chwili szykujemy różne posty i zbieramy zdjęcia i filmy. Będą codziennie wkładane na stronę.

– Zrobiłyśmy ulotkę – poniżej. Jutro ją dostaniemy w liczbie 2500 egzemplarzy i w czwartek rozpoczniemy jej dystrybycję.

“Starość nie ma płci.
Starość nie ma poglądów politycznych.
Starość przyjdzie do każdego.”

I dlatego chciałybyśmy, aby faktycznie Poznań był miastem przyjaznym ludziom starszym. Polubcie nas na Fb!

ULOTKA ODnowa

Strona 1

ULOTKA ODnowa

Strona 2

Czy widząc taki entuzjazm i pasję stworzenia ODNOWY mogą Seniorzy i inni mieszkańcy Poznania pozostać obojętni?

Więcej o projekcie czytaj TU

Zielone Wydarzenia w Poznaniu – zaproszenie na bezpłatne warsztaty

Szanowni Państwo,
zapraszamy i prosimy o rozpowszechnienie informacji:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju serdecznie zaprasza wszystkie osoby, grupy formalnie i nieformalne, realizujące lub planujące wydarzenia (od warsztatów, szkoleń i konferencji, przez piknik osiedlowy, po duże imprezy plenerowe) na terenie osiedli Jeżyce, Stare Miasto, Stary Grunwald, Św. Łazarz.

W czasie trwania szkolenia (3h) przekażemy wiedzę jak zorganizować wydarzenie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, czyli aby:

  • wspierało rozwój społeczny przez stosowanie innowacji społecznych
  • miało jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko – innowacje ekologiczne
  • a przy tym było ekonomicznie opłacalne.

Liczba miejsc ograniczona.

Miejsce: Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu

Terminy warsztatów*:

17.11.2016 (czw) godz. 17 – 19:30
3.12.2016 (sob) godz. 10-13
*ostatnie terminy

Formularz zgłoszeniowy:
http://cpe.info.pl/blog/2016/10/12/formularz-zgloszeniowy-zielone-wydarzenie-poznaniu/

Więcej informacji: http://cpe.info.pl/artykuly/zw/

Dodatkowe pytania – osoba kontaktowa: Arkadiusz Zacharzewski, M: (+48) 727 918 596/ e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl

Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania, będących w dyspozycji Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, oraz współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z góry dziękuję,
Z wyrazami szacunku,

Arkadiusz Zacharzewski
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, http://www.cpe.info.pl/+48 727 918 596 arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddaliło wniosek Stowarzyszenie o dopuszczenie do postępowań wznowieniowych

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu oddaliło wniosek Stowarzyszenia o dopuszczenie do postępowań wznowieniowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy szpitala. SKO stwierdziło, iż Prezydent słusznie uznał, iż brak jest interesu społecznego w dopuszczeniu naszej organizacji do postępowania. Mając na uwadze, że Stowarzyszenie od lat monitoruje na prośbę mieszkańców planowaną inwestycję oraz uczestniczyło praktycznie w każdym dotychczasowym etapie prac z nią związanych nie zgadzamy się z taką decyzją i rozważymy jej zaskarżenie.

 

Rozbudowa szpitala: Złożenie skarg na bezczynność SKO

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga złożyło w dniu wczorajszym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Złożenie skarg związane jest z faktem, iż do dnia dzisiejszego Kolegium odwoławcze nie rozpatrzyło, złożonych niemalże rok temu, zażaleń Stowarzyszenia na postanowienia Prezydenta Miasta Poznania o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowań administracyjnych w toczących się w zakresie wznowienia postępowań środowiskowych dla rozbudowy szpitala.