Potańcówka na Wolnym! Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zapraszają Seniorki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym!

Potańcówka na Wolnym!

Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zapraszają Seniorki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym!
Czas: 2 września, godz. 16.00-20.00
Miejsce: Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania

W programie wydarzenia:
– muzyka lat 60, 70, 80-tych
– smaczny poczęstunek
– konkursy
– niespodzianki.

Bezpłatne wejściówki dostępne będą od 22 sierpnia w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24.

Wydarzenie będzie znakiem kończącego się niebawem lata, a jednocześnie symbolicznym pożegnaniem zespołu MRS III kadencji (oficjalne zakończenie w listopadzie br.) – ze środowiskiem Seniorów Poznania. Zapraszamy Państwa serdecznie!

Zaproszenie na walne zebranie członków SJO

W ślad za zapowiedzią sprzed Świąt Wielkanocnych zapraszamy Państwa uprzejmie na doroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga, które odbędzie się we wtorek 14 kwietnia o godz. 18:30 w Centrum Rezydencji Teatralnej – Scena Robocza przy ul Grunwaldzkiej 55, barak nr 1.

Będziemy dyskutować nad sprawozdaniem za 2014 rok – recenzując działalność Zarządu oraz nad zamierzeniami na rok bieżący. Teksty na ten temat otrzymali już wcześniej do domu (mailing lub wydruk papierowy) wszyscy Członkowie SJO.
Będziemy też prosić Państwa o szersze włączenie się w prace Zarządu SJO, by sprostać wszystkim pojawiającym się sprawom.

Jeśli okoliczności pozwolą podejmiemy temat szczególnej aktywności w formie etiud teatralnych „Zagraj wspomnienie”. To projekt, który przy pewnym zaangażowaniu mieszkańców Starego Grunwaldu może dostarczyć wiele artystycznych wrażeń zarówno jego realizatorom, jak też widzom wydarzenia. Przybliży nam go p. dr Marek Chojnacki – profesor WSUS, pracownik naukowy Instytutu Kulturoznawstwa UAM, reżyser.

Serdecznie zapraszamy i liczymy, że zdołają Państwo wygospodarować 1,5 – 2,0 godziny czasu na spotkanie w gronie Sąsiadów zainteresowanych stanem i możliwościami miejsca, w którym wszyscy żyjemy. Do zobaczenia!

———————————
Kłaniamy się i pozdrawiamy: Zdzisław Szkutnik, Michał Kwiatkiewicz i Mikołaj Kondej
Zarząd Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga w Poznaniu

Podsumowanie spotkania mieszkańców Starego Grunwaldu w spr. rozbudowy szpitala klinicznego UM na 6-hektarowym terenie przy ul. Grunwladzkiej 55 (Scena Robocza – Teatr Strefa Ciszy – 20 października 2014)

Założenie wyjściowe:

Planowana rozbudowa szpitala leży w interesie społeczeństwa Poznania, w tym także Starego Grunwaldu (SOR). Jednakże cel i wartość społeczna projektu nie może wyłączyć z dyskusji i konsultacji podmiotu, jakim jest prawie 4-tysięczna lokalna społeczność, zwłaszcza że:

1.     Skala planowanej inwestycji „przytłaczająca“ swą wielkością sąsiadującą społeczność (ok. 50 tys. m2 powierzchni zabudowy, tj. znacznie większej od obecnego szpitala) będzie mieć znaczący wpływ na:

·      Warunki i organizację życia na Starym Grunwaldzie: zwiększy ruch samochodowy, liczbę parkujących aut na otaczających szpital ulicach, co odczuwalne jest już teraz, zwiększy hałas w tym zabytkowym pod względem urbanistyczno-architektonicznym obszarze – helikopter, sygnał karetek pogotowia ratunkowego, co ewidentnie pogorszy dotychczasowe warunki zamieszkiwania.

·      Radykalną, przy tym niepewną odmianę dla użytkowników 18 baraków przeznaczonych do wyburzenia przy ul. Grunwaldzkiej 55 (6 rodzin, NGO, firmy, kościół).

·      Mimo to nikt z zainteresowanymi nie rozmawia, a Rada Miasta nie ustosunkowała się do  przesłanego jej w maju 2013 r. stanowiska Rady Osiedla zwracającego uwagę na wątpliwości i zagrożenia wywołane planowaną inwestycją.

2.     Spotkaniem w dniu 20 października wpisujemy się w coraz żywszy nurt rewitalizacji społecznej – na przełomie 2014/2015 Rada Ministrów ogłosi, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Narodowy Plan Rewitalizacji: przestrzennej, gospodarczej i społecznej z budżetem na lata 2015-2022 rzędu 25 mld PLN.

·      Istota rewitalizacji społecznej oznacza współpracę, w tym przypadku  wielkiego inwestora ze społecznością lokalną. Współpracę oznaczającą traktowanie mieszkańców nie przedmiotowo, a podmiotowo. Oczekujemy stosownej uwagi i okresowych kontaktów (np. na początek zaproszenie mieszkańców do Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UM przy ul. Przybyszewskiego w celu szerokiego wyjaśnienia planów i wysłuchania uwag sąsiadów).

·      Dla nas Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga rewitalizacja społeczna oznacza przywracanie osłabionych więzi społecznych, wzmocnienie tożsamości lokalnej (mieszkaniec Starego Grunwaldu!), wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i współdecydowania o użytkownaniu zajmowanej przestrzeni społecznej (urbanistycznej). To wyraz następujących w lokalnej społeczności kulturowych zmian wspieranych przez demokratyczne państwo.

3.     W związku z powyższym zamierzamy wystąpić do inwestora, do czego uzyskano podczas spotkania  zachętę zgromadzonej społeczności, o informację publiczną dotyczącą:

·      Losu użytkowników 18 baraków, a zwłaszcza rodzin, organizacji typu NGO, przede wszystkim tych, które przez lata tu inwestowały (Kościól zielonoświątkowy ma już podobno obiecane nowe locum).

·      Wglądu do dokumentu zawierającego warunki budowy lądowiska helikopterów na dachu SOR-u wydanego przez Instytut Lotnictwa Cywilnego oraz rozważenie innej lokalizacji lądowiska – na poprzednio otrzymanym placu pomiędzy ul. Marcelińską/Polną/Bukowską /Przybyszewskiego lub wspólne lądowisko dla SOR i Policji przy ul. Taborowej (po drugiej stronie ul. Grunwaldzkiej).

·      Złożenia przez inwestora wspólnie z Radą Osiedla Stary Grunwald wniosku do Zarządu Dróg Miejskich (inż. ruchu miasta) o przygotowanie projektu nowej organizacji ruchu (w tym parkowania) na wszystkich sąsiadujących z terenem rozbudowywanego szpitala ulicach zabytkowego Starego Grunwaldu, które obecnie stały się zatłoczonymi dziennymi parkingami.

·      Wystąpienia do stosownego urzędu Miasta o wstępne warunki dla powiększonej kanalizacji gwarantującej okolicznym zabudowaniom odpowiednią ochronę (zabezpieczenie) i odbiór ścieków nawet w warunkach gwałtownych opadów deszczu, by uniknąć sytuacji z lata 2013 r., kiedy to nieodebrane ścieki wybiły na 20-40 cm w piwnicach i innych użytkowanych lokalach przyziemia licznych willi na Starym Grunwaldzie, a nawet w domach po drugiej stronie ul. Grunwaldzkiej (Os. Grunwald Południe). Powtórzenie takiego zagrożenia z udziałem ścieków ogromnego szpitala byłoby szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców.

·      Wglądu do dokumentacji ogrodniczej dot. parametrów planowanego pasa zieleni oddzielającego budynek szpitalny od kilkudziesięciu posesji przy ul. Zakręt.

4.     Przyjęto też zamiar utworzenia przy SJO czasowej (na okres realizacji inwestycji) grupy ekspertów spośród mieszkańców o specjalnościach: architekt, inżynieria sanitarna, inż. organizacji ruchu pojazdów, prawnik, fizyk-akustyk, ogrodniczej i komunikacji medialnej. Wspieraliby oni w kompetentny sposób powyższe starania i w zależności od bieżących potrzeb zapewniliby fachowe monitorowanie przebiegu inwestycji.

5.     Dyskusja wskazała (RO SG) na uzasadnione oczekiwanie od inwestora, przejmującego ostatnie miejsce w tym rejonie  na nowe inwestycje, przeznaczenia jednego z posiadanych obiektów lub jego części na miejsce spotkań integracyjnych społeczności Starego Grunwaldu. Mieszkańcy chcieliby realizować tu swoje aspiracje obywatelskie.

6.     Uczestnicy spotkania zwrócli też uwagę na wnoszoną „ofiarę“ lokalnej społeczności na rzecz nadrzędnego celu: rozbudowy obiektu zdrowia, a będzie nią m.in. utrata znaczącego obszaru zieleni oraz zniknięcie jedynej na Osiedlu placówki kulturalnej – Teatru Strefa Ciszy, a zarazem jedynego dotychczas miejsca (sala) spotkań mieszkańców. Jeśli już ofiara ma zostać złożona, to winna być zracjonalizowana: na pytania o różne potencjalne zagrożenia, mieszkańcy powinni otrzymać odpowiedzi wykluczające lub ograniczające podnoszone niebezpieczeństwa. 
|
2 foto ze spotkania, w którym wzięło udział łącznie ok. 50 osób, w tym Radny Miejski dr Sławomir Smól (na zdjęciu referuje temat przed ekranem):
|
IMG_3631_resizeIMG_3632_resize

Zaproszenie do sąsiedzkiej debaty nt planów zabudowy 6 ha przy ul. Grunwaldzkiej 55

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga
www.janaostroroga.pl

Rada Osiedla Stary Grunwald
www.starygrunwald.pl

ZAPROSZENIE

W związku z planowaną rozbudową Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na 6-hektarowym terenie przy ul. Grunwaldzkiej 55 zapraszamy członków SJO oraz zainteresowanych mieszkańców Osiedla Stary Grunwald na zebranie informacyjne.

Termin: 20 października (poniedziałek) 2014 r., godzina 18:00

Miejsce: Sala Centrum Rezydencji  Teatralnej – Scena Robocza przy ul. Grunwaldzkiej 55, barak nr 1

Przedstawimy, co na temat rozbudowy wiemy, wysłuchamy Państwa sugestii, jakie należy podjąć działania, by przejmowanie terenu pod rozbudowę odbywało się z poszanowaniem podmiotowości zainteresowanych oraz zastanowimy się, jak można złagodzić uciążliwości SOR-u dla przyległego terenu mieszkalnego związane z lądowiskiem helikopterów na jego dachu.

    Rada Osiedla Stary Grunwald            Zarząd Stowarzyszenia im. J.Ostroroga