Dokumenty

Zgodnie z zasadą przejrzystości Stowarzyszenie publikuje dokumenty związane ze swoją działalnością. Na tej stronie publikowane są najważniejsze formalne dokumenty związane z działalnością organizacji.

Statut Stowarzyszenia
Statut Stowarzyszenia

Warunki członkowstwa w Stowarzyszeniu