Dokumenty

Zgodnie z zasadą przejrzystości Stowarzyszenie publikuje dokumenty związane ze swoją działalnością. Korespondencję związaną z działalnością organizacji można znaleźć w ‚Aktualnościach’. Na tej stronie publikowane są najważniejsze formalne dokumenty związane z działalnością organizacji.

Statut Stowarzyszenia
Statut Stowarzyszenia im. Jana Ostrorga z 1 września 2014 r. 

Deklaracja członkowska
Deklaracja członkowska

Najważniejsze uchwały walnego zgromadzenia
Regulamin Walnego Zgromadzenia

Najważniejsze uchwały zarządu
Regulamin zarządu
Uchwała Zarządu w sprawie wysokości składek członkowskich
Uchwała Zarządu w sprawie warunków członkostwa w Stowarzyszeniu

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
Sprawozdanie Finansowe za rok 2013
Sprawozdanie Finansowe za rok 2012

Sprawozdanie z pracy Zarządu SJO za okres pierwszego półrocza (grudzień 2012 – maj 2013 roku) oraz za drugie półrocze (czerwiec – grudzień 2013)
Sprawozdanie SJO 20130001
Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia im

Sprawozdanie z pracy Zarządu SJO za rok 2014
Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzysz. za 2014