Najnowszy artykuł nt Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego przy ul. Grunwaldzkiej 55

Komu uszedł uwadze poniższy artykuł Mikołaja Woźniaka w ‚Głosie Wlkp.’ z 6 sierpnia 2018 może zapoznać się z nim – TU

Zrzut ekranu z powyższym artykułem w ‚Gł.Wlkp.’

Więcej na ten temat czytaj na Fb profil ‚Ratujmy Zielony Grunwald‚ – TU 

„Element pamięci“ na skwerze ul. Ostroroga/Zakręt dla grupy 13 Profesorów mieszkających niegdyś na Starym Grunwaldzie

Idea upamiętnienia „symbolicznym elementem“ faktu zamieszkiwania wśród nas na przestrzeni ostatniego 80-lecia dość licznej grupy Profesorów, wśród których znajdują się osoby uznane za luminarzy nauki polskiej, spotkała się z akceptują nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale także Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka.

IMG_3973

 

Od lwej stoją Państwo: Jecek Kseń, prof. Marek Spaczyński, prof. Hanna Ograbisz-Krawiec, Rektor prof. Bronisław Marciniak, Zdzisław Szkutnik, Aleksander Chichłowski

Wczoraj (26 VIII) grupa sąsiadów wraz z rzeźbiarką prof. Hanną Ograbisz-Krawiec przedstawiła tę koncepcję Rektorowi Marciniakowi, który zadeklarował stosowne wsparcie UAM oraz gotowość –jako przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych M.Poznania- orędowania za analogiczną partycypacją trzech innych Uniwersytetów miasta.
Rektor Marciniak uznał też ten obywatelski zamysł za szlachetną inicjatywę naszej społeczności i za wyraz doceniania przez nią znaczenia nauki, zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie opierającym swą gospodarkę i rozwój na wiedzy.

Liczymy, że „starterem“ dla realizacji zamysłu będzie pomyślny  wynik starań SJO o grant w BZ WBK „Tu mieszkamy, tu zmieniamy“ – zob. wcześniejszy wpis na stronie. Ogłoszenie wyników przesunięto póki co z 21 na 31 sierpnia. Czekamy z dobrą nadzieją.

[Niestety, na liście beneficjentów konkursu BZ WBK nie ma SJO. (7 IX 2015 Z.Sz.)]

Zachęcamy też Państwa do zastanowienia się nad napisem na płycie, który „wyjaśni“ obecność tego „elementu pamięci“ na skwerze, np. „Byli naszymi Sąsiadami…“ Propozycje można składać do SJO przez najbliższe 2 miesiące. Prosimy uprzejmie o przyłączenie się do tego wspólnego dla naszej sąsiedzkiej społeczności serdecznego zadania.

Lista (nr 2) nazwisk na ‘element pamięci’ na skwerze ul.Ostroroga/Zakręt

Oto lista, której ostateczny kształt wyłonił się w  wyniku konsultacji z członkami SJO/mieszkańcami SG. Obecnie obejmuje:

 • prof. Czesław Znamierowski (1888-1967), uczony polskiej humanistyki XX w. Uniwersytet Poznański (UP), członek PAU. Mieszkał: ul. Zakręt 20
 • prof. Alfons Krause (1895-1972), chemik, Wydz.Rolniczo-Leśny UP. Mieszkał: ul. Rycerska 4
 • prof. Stefan Studniarski (1868-1942), ekonomista gospodarki leśnej i polityki leśnej. Dziekan Wydz. Rolniczo-Leśnego UP. Mieszkał: ul. Marcelińska 51
 • prof. Edward Taylor (1884-1964), ekonomista, UP, zorganizował studia ekonomiczne i prawa skarbowego. Mieszkał:  ul. Skarbka 29
 • prof. Kazimierz Tymieniecki (1887-1968), historyk, UP. Mieszkał: ul. Grodziska 11
 • prof. Bohdan Winiarski (1884-1969), prawnik, UJ. Mieszkał: ul. Grodziska 18
 • prof. Karol Marian Pospieszalski (1909-2007), prawnik i historyk, UAM. Mieszkał: ul. Zakręt 4
 • prof. Maria Różkowska (1899-1979), biolog (paleozoolog), UP/UAM/PAN. Mieszkała:  ul. Ostroroga 32
 • prof. Kazimierz Obuchowski (1931-2014), psycholog, UAM. Mieszkał: ul. Lubeckiego 18
 • prof. Tadeusz Kurkiewicz (1885-1962), histolog, Dziekan Wydz. Lekarskiego UP, pierwszy Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu. Mieszkał: ul. Ostroroga 33
 • prof. Janusz Ziółkowski (1924-2000),  socjolog, Rektor UAM, Senator. Mieszkał: ul. Skarbka 23
 • prof. Wojciech Rzepka (1940-2008), filolog, historyk języka polskiego, UAM. Mieszkał: ul. Ostroroga 33
 • prof. Benon Miśkiewicz (1930-2008), historyk, Rektor UAM, Minister NiSzW. Mieszkał: ul. Grodziska 8.

A oto robocza wizualizacja ‚elementu pamięci’. Nazwiska pojawią się na wyszlifowanych czterech częściach kamienia (cztery uczelnie). Na pionowym boku podstawy  – ‚wyjaśnienie’ idei, np. Byli naszymi Sąsiadami…

WP_001972

WP_001971

Aplikujemy o grant (10 tys. zł) w konkursie BZ WBK „Tu mieszkamy, tu zmieniamy“

Podejmujemy jako Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga wraz z mieszkańcami starania, by upamiętnić imię 11 wybitnych osób ze świata polskiej nauki, dawnych mieszkańców Starego Grunwaldu w okresie międzywojennym i powojennym, poprzez postawienie na skwerze przy ul. Ostroroga / ul. Zakręt symbolicznego ‚elementu pamięci’. Tym samym zamierzamy spopularyzować w naszej lokalnej społeczności ten nasz ‚kapitał symboliczny’, z którego dzisiaj jesteśmy bardzo dumni.

Wspomniane upamiętnienie symbolicznym elementem pamięci można zrealizować , np. w formie dużego głazu zlokalizowanego  na skwerze – przeciętego pionowo na cztery części (z tylu Uczelni pochodziły te osoby) – z tablicą lub napisami z brązu/aluminium (?) zawierającą wykaz nazwisk oraz logo Uczelni. Szczegóły będą zależeć od możliwości finansowych SJO, a także gotowości Uczelni do partycypacji, i wymaganej procedury Miasta, którą poznaliśmy współorganizując inny skwer przy ul. Grochowskiej.

unnamed

Proponowane miejsce na ‚element pamięci’, stoją: (od prawej) prof. UAM Hanna Ograbisz-Krawiec z mężem (rzeźbiarka i malarka, autorka projektu obelisku na skwerze im. Janusza Ziółkowskiego) oraz dr Anna Spaczyńska – pomysłodawczyni tej formy realizacji pomysłu (fot. Z.Sz., 13 VII 2015, kliknij by powiększyć).

Oto  lista Akademików do upamiętnienia, którą dołączamy do wniosku o grant. Członkom SJO rozesłano ją wraz ze Sprawozdaniem Zarządu SJO w marcu przed walnym zebraniem Stowarzyszenia.
Obecny kształt listy wyłonił się w  wyniku konsultacji z członkami SJO/mieszkańcami SG. Jeśli jednak o kimś zapomniano, to prosimy o niezwłoczny kontakt. Lista obejmuje:

–       prof. Czesław Znamierowski, uczony polskiej humanistyki XX w. Związany z Uni. Poznańskim. Mieszkał przy ul. Zakręt 20;
–       prof. Alfons Krause, wybitny chemik, związany z Wydz. Rolniczo-Leśnym Uni. Poznańskiego. Mieszkał przy ul. Rycerskiej 4;
–       prof. Stefan Studniarski, twórca podstaw ekonomii gospodarki leśnej i polityki leśnej. Związany z Wydz. Rolniczo-Leśnym Uni. Poznańskiego. Mieszkał przy ul. Marcelińskiej 51;
–       prof. Edward Taylor, twórca poznańskiej szkoły ekonomicznej, związany z Uni. Poznańskim, na którym zorganizował studia ekonomiczne i prawa skarbowego. Mieszkał – ul. Skarbka 29;
–       prof. Kazimierz Tymieniecki, wybitny historyk, związany z Uni. Poznańskim. Mieszkał  przy ul. Grodziskiej 11;
–       prof. Bohdan Winiarski, wybitny prawnik związany z Uni. Jagiellońskim. Mieszkał przy  ul. Grodziskiej 18;
–       prof. Karol Marian Pospieszalski, polski prawnik i historyk, związany z UAM. Mieszkał przy ul. Zakręt 4;
–       prof. Maria Różkowska, biolog (paleozoolog), związana z Uni. Poznańskim/UAM. Mieszkała przy ul. Ostroroga 32;
–       prof. Kazimierz Obuchowski – czołowy uczony w zakresie psychologii klinicznej i psychologii osobowości, związany z UAM. Mieszkał przy ul. Lubeckiego 18;
–       prof. Tadeusz Kurkiewicz – polski histolog, zwiazany z Uniwersytetem Poznańskim (dziekan Wydz. Lekarskiego) i Akademią Medyczną – jej pierwszy Rektor. Mieszkał przy ul. Ostroroga 33.
–       prof. Wojciech Rzepka – językoznawca, związany z UAM. Mieszkał przy ul. Ostroroga 33;

Ostatnio dołączyli jako wspierający  tę inicjatywę Pan Prezes Jacek Kseń z ul. Skarbka, Państwo Profesor Marek Spaczyński i dr Anna Spaczyńska z ul. Ostroroga oraz Pan Wojciech Kaczmarek  też z ul. Ostroroga, za co serdecznie dziękujemy. Zapraszamy innych chętnych gotowych wspomóc to wspólne zamierzenie.
Jeśli nasz wniosek zostanie wskazany przez Bank do grantu (wyniki 21 sierpnia br.), to w dniach 21-28 sierpnia odbędzie się jeszcze głosowanie internautów. Najwyżej ocenione trzy wnioski mogą otrzymać dodatkowo od 2 do 5 tys. zł. Zwrócimy się w odpowiednim czasie do Państwa z prośbą o internetowe głosowanie za naszym wnioskiem.

UWAGA: więcej szczegółów, w tym bieżące doniesienia – z zachętą do wypowiadania się członków SJO i innych Mieszkańców – zob. Lista (grupa) dyskusyjna.