A jednak ZZM zadbał o skwer…

Opublikowane starania o należyty wygląd skweru im. Prof. Janusza Ziółkowskiego przy ul. Grochowskiej wywołały, jak się można było spodziewać, ożywioną dyskusję: po co kosić trawę, lato jest upalne i zieleń wysycha, lepiej zachować typ „łąkowy” trawników, zachowuje wodę (zob. profil na Fb SJO: https://www.facebook.com/StowarzyszenieJanaOstroroga, wpis z 26 VI ’22).
Stanęło na tym, że trawnik uporządkowano (w końcu chodzi o pamięć szczególnej osoby!), zaś kierownictwu ZZM zarząd SJO zgłosi sugestię, by od przyszłego roku ożywić trawniki skweru trawami „łąkowymi” ograniczając jednocześnie częstotliwość koszenia do niezbędnego minimum. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praktyce.

Kilka poniższych zdjęć pokazuje stan trawnika skweru sprzed 15. lipca br., czyli po interwencji:

.
.

.

.

1 myśl w temacie “A jednak ZZM zadbał o skwer…

  1. Odpowiedział również ZDM: będą 2 x w roku (w poł. czerwca i września) koszone dwa zieleńce przy ul. Ostroroga/Zakręt, przycinane krzewy i użyźniana gleba. Trawniki będą prowadzone w formule „miejskiej łąki”.

    „Łąki kwietne bez wątpienia upiększają miejsca, w których występują, ale na tym ich zalety się nie kończą. Przede wszystkim wymagają znacznie mniejszych nakładów finansowych. Dotyczy to nie tylko etapu ich wysiewania, ale także późniejszego utrzymania ponieważ nie wymagają częstego koszenia oraz nie potrzebują podlewania. Dlaczego? Rośliny łąkowe w porównaniu z trawami mają nawet do 25 razy dłuższy oraz bardziej złożony i rozwinięty system korzeniowy. To umożliwia im absorbowanie oraz magazynowanie wody w glebie podczas ulewnych deszczy, co w okresie suszy ogranicza niekorzystne dla roślin warunki wzrostu. Ten aspekt jest istotny zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych i coraz częściej występującej suszy. Łąki jako zbiorowiska wielogatunkowe zapobiegają spływaniu deszczówki do kanalizacji i tym samym ograniczają ryzyko lokalnych podtopień.”
    Więcej info, zob.: https://www.rmf24.pl/news-korzystne-dla-srodowiska-i-naszych-kieszeni-dlaczego-warto-p,nId,6059032#crp_state=1

Dodaj komentarz