Ciche torowisko na ulicy Grunwaldzkiej 

To tytuł projektu ‚ogólnomiejskiego dużego‘ zgłoszonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) na rok 2024 przez mieszkańca Starego Grunwaldu z ul. Jana Ostroroga – p. arch. Bernarda Błaszkiewicza. Projekt oznaczono numerem 57 i można przeczytać szczegółowy jego opis (np. dot. odcinka ulicy Grunwaldzkiej od Ronda Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Grochowskiej o wartości 2 mln zł) pod adresem: https://pbo24.um.poznan.pl/i/pbo24/proposal/140-Ciche_torowisko_na_ulicy_Grunwaldzkiej

W celu uzyskania wyciszenia torowiska, zmniejszenia hałasu i ograniczenia drgań na wskazanym odcinku, rozwiązaniem optymalnym jest zastosowanie absorberów z gumy, montowanych po bokach istniejących szyn (informacje te pozyskana podczas konsultacji z fachowcami z ZTM) i o takie rozwiązanie wnioskuje p. Barnard Błaszkiewicz.

Dodajmy, że od dłuższego czasu miasto Poznań prowadzi działania w kierunku zwiększenia komfortu akustycznego mieszkańców. Projekt wyciszenia kolejnego odcinka ulicy Grunwaldzkiej, ważny dla mieszkańców nie tylko ul. Grunwaldzkiej, ale też niektórych bocznych ulic Strego Grunwaldu, w tym ul. Ostroroga, Rycerskiej, Skarbka, Lubeckiego, Włodkowica, jest więc działaniem spójnym ze strategią miasta.
Walka z hałasem jest prowadzona w większości miast Europy, w tym również w Poznaniu. Istniejące zielone torowiska w Poznaniu (np. zastosowane od ul. Matejki do Ronda Nowaka-Jeziorańskiego) są świetnym przykładem skuteczności tej walki.

Na razie anonsujemy tę sprawę polecając ją Państwa uprzejmej uwadze, ale jeszcze przypomnimy o niej, gdy rozpocznie się głosowanie nad projektami przewidziane w okresie 2-23 października 2023 r.

PS
Przypomnijmy również, że w swoim czasie SJO, przy wsparciu innych organizacji zza ul. Grunwaldzkiej, przekonało władze Miasta do założenie świateł na niebezpiecznym przejściu przy ulicach Grunwaldzka, Ostroroga, Rycerska.. Razem możemy więcej!