Zgłoszono pilną potrzebę skoszenia trawników na skwerze im. J.Ziółkowskiego przy ul.Grochowskiej/Rycerskiej

23 czerwca ’22 skierowano e-list do 7. osób, tj. Kierownictwa ZZM (Dyrektora, Inspektor ds. Zieleni na Grunwaldzie) oraz do Rady Osiedla Stary Grunwald i Kierownictwa ZDM, o następującej treści:

Dzień dobry Państwu,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga w Poznaniu zgłaszam uprzejmą prośbę o pilne zlecenie skoszenia trawników na skwerze przy ul. Grochowskiej/Rycerskiej, gdzie miejscami trawa i zielsko wyrasta na wysokość do 60-80 cm(!). Ilustrują to załączone cztery zdjęcia.
Z radością powitamy troskę ZZM-u o bieżącą konserwację tego skweru na wcześniejszym poziomie pielęgnacji. Dodam, że mamy do tej sprawy wręcz osobisty stosunek, gdyż wspólnie z poprzednim Kierownictwem ZZM, tj. dyrektorem Tomaszem Lisieckim, insp. ds. zieleni na Grunwaldzie p. Jolantą Szymczak, Zarządem Osiedla  Stary Grunwald oraz Dziekanem Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uni. Przyrodniczego – Profesorem Piotrem Urbańskim, a także Rektorem UAM Profesorem Bronisławem Marciniakiem – budowaliśmy jako Stowarzyszenie ten skwer, by uczcić pamięć zasłużonego dla Polski, Rektora UAM i naszego Sąsiada z ul. Lubeckiego – Profesora Janusza Ziółkowskiego.
Będę wdzięczny, jeśli Państwo zechcą podejść do niniejszego zgłoszenia ze stosowną uwagą.
PS
Wybieramy się do Pana Dyrektora ZZM Szymona Prymasa, by porozmawiać o znajdujących się na terenie działania Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga dwóch zieleńcach (ul. Ostroroga/ul. Zakręt), których pielęgnację utrzymywaliśmy przez ostatnie 10 lat dzięki środkom prywatnym(!). Nie możemy zgodzić się na obecne oddanie ich pod Zarząd Dróg Miejskich, który odmówił nam przejęcia ich utrzymania. Z kolei dla Stowarzyszenia płacenie za bieżącą pielęgnację zieleńców (dotychczas w roku ok. 5-6-krotne koszenie, regulacja krzewów, wywóz odpadów, nawożenie) w warunkach inflacji (600,- zł za każdą usługę) – przekracza nasze możliwości. Uważamy, że ZZM ma wobec społeczności lokalnej moralne zobowiązanie do zajęcia się nimi, tak jak my „wyręczaliśmy” ZZM przez 10 lat w finansowym utrzymywaniu zieleni w tym rejonie. Pragniemy o tym z Panem Dyrektorem rozmawiać i prosić o cofnięcie tej ze wszech miar niekorzystnej  dla nas i zarazem niefortunnej decyzji.
Do wiadomości (via e-mail):
– Pan Krzysztof Olejniczak – Dyrektor ZDM
– Pani Agnieszka Szulc – Naczelnik Wydz. Terenów Zielonych
– Pani Agata Kaniewska – Naczelnik Wydz. Komunikacji Społecznej
– Kierownictwo Rady Osiedla Stary Grunwald, PP.  Barnard Błaszkiewicz  i Hanna Kłoniecka

——————————
Kłaniam się i pozdrawiam – Przewodniczący dr Zdzisław Szkutnik
za Zarząd Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga w Poznaniu
www.janaostroroga.pl; KRS: 0000381515; Regon: 301713655
kom.: 724/255-433; NIP:7792391556
ul. Ostroroga 30/1 60-349 Poznań

———————————

Poniżej stan skweru z 23 czerwca ’22 (4 zdjęcia) oraz przypomnienie rewitalizacji skweru z listopada 2014 r. (6 zdjęć):

.
.
.
.
Jak skwer budowano w XI 2014 r.:
.
.
.
.
.

ZDM rozdaje worki na liście z ulicy

23 wrześnie 2013 r. rozpoczęła się w Poznaniu coroczna akcja zbierania liści z pasa drogowego. ZDM od 10 lat pomaga właścicielom i administracjom nieruchomości w uprzątaniu liści opadających na chodniki przed ich posesjami., tj. dostarcza puste i odbiera wypełnione liśćmi przezroczyste worki z napisem: „ZDM – liście zebrane z ulicy

Zapotrzebowanie na worki i ich odbiór zgłaszać można:
– telefonicznie: 61/64-77-274 (od poniedz. do piątku w godz. 7:30 – 15:00)
– pocztą elektroniczną: liscie@zdm.poznan.pl
– osobiście: w siedzibie ZDM, ul. Wilczak 16, pok. 105 od pon. do piąt. 7:30 -15:00

Akcja zbierania liści z pasa drogowego potrwa do 24 grudnia 2013 r.
Osiedle Stary Grunwald należy na mapie ZDM-u do „Grunwaldu I Marcelin” z poniższymi terminami odbioru worków sprzed posesji:
14 i 28 października, 12 i 25 listopada oraz 9 grudnia 2013.
Więcej szczegółów czytaj na stronie internetowej ZDM

Aktualnie na dobry start zorganizowaliśmy 50 worków, które przekażemy (po 5 szt.) do rąk własnych dziesięciu sąsiadom-seniorom z ul. Ostroroga i ul. Zakręt.

Cd. przygotowań do rewitalizacji skweru przy ul. Grochowskiej

Pamiętamy, że zespół specjalistów z Zarządu Zieleni Miejskiej i Ogrodu Botanicznego UAM, który zabezpiecza od strony ogrodniczej przygotowania do rewitalizacji skweru zasugerował w listopadzie, by na wiosnę 2013 r. odmłodzić żywopłot rosnący z pasie zieleni drogowej wzdłuż skweru. Należy on z racji lokalizacji do ZDM-u, którego służby na bieżąco dbają o właściwy jego wzrost i kształt. Stwierdzono jednak, że żywopłot wymaga jednak 'odmłodzenia’ poprzez odpowiednie cięcia i uzupełnienie luk nowymi sadzonkami.

Jeśli Czytelnicy są ciekawi, jak się do tej sprawy zabieramy, mogą przeczytać poniżej projekt dwustronicowego pisma w tej sprawie do ZDM-u, który jeden z radnych przygotował dla RO. Rada na swej ostatniej sesji w dniu 11 XII ’12 poprzez głosowanie zaakceptowała w całości treść projektowanego pisma i postanowiła skierować je do ZDM.