Potańcówka na Wolnym! Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zapraszają Seniorki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym!

Potańcówka na Wolnym!

Prezydent Miasta Poznania i Miejska Rada Seniorów zapraszają Seniorki i Seniorów na Potańcówkę na Wolnym!
Czas: 2 września, godz. 16.00-20.00
Miejsce: Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania

W programie wydarzenia:
– muzyka lat 60, 70, 80-tych
– smaczny poczęstunek
– konkursy
– niespodzianki.

Bezpłatne wejściówki dostępne będą od 22 sierpnia w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24.

Wydarzenie będzie znakiem kończącego się niebawem lata, a jednocześnie symbolicznym pożegnaniem zespołu MRS III kadencji (oficjalne zakończenie w listopadzie br.) – ze środowiskiem Seniorów Poznania. Zapraszamy Państwa serdecznie!

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” – inkubator + dotacje

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w dalszej aktywności społecznej.

rusza konkurs Seniorzy w akcji

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. […]

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca

Formularz listu intencyjnego należy wypełnić online: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny na stronie programu http://www.seniorzywakcji.pl/?a=573

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn-pt  w godzinach od 10.00 do 15.00
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

Więcej info do wykorzystania zob. ulotki

Rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej

„Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 • Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • Dla młodzieży do 26. roku życia
 • Dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat.
 • Dla kombatantów i weteraniów.
 • Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 • Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
 • katastrofa naturalną,
 • awarią techniczną,
 • klęską żywiołową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczoną będzie w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.”

Źródło: www.poznan.pl Tu także wykaz 22 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w Poznaniu.

Zaproszenie na sesję twórczą poświęconą Staremu Grunwaldowi

W imieniu dr. Marka Chojnackiego, reżysera i animatora poniższego wydarzenia (więcej zob. dotychczasowe komunikaty na stronie SJO), zapraszamy serdecznie grunwaldzkich Seniorów w piątek 15 maja o godzinie 16.00 do sali 229 w Centrum Kultury Zamek na spotkanie, którego tematem będzie: „Dzieciństwo na Starym Grunwaldzie. Wspominanie może być sztuką„.
Przeprowadzone zostaną: sesja twórcza i warsztaty teatralne łącznie trwające dwie godziny. Zobacz też załączony poniżej plakat:dziecinstwo plakat (1)

Jak pracuje zespół międzypokoleniowy na próbach? Zob. fragment „Na ławce wspomnień”  TU

Startuje program edukacyjno-teatralny skierowany również do Seniorów: zapraszamy do Jeżyckiego Centrum Kultury 16 IV 2015

Publikujemy informację o bardzo ciekawym projekcie: „Zagraj wspomnienie“ – Teatr Międzypokoleniowy inspirowany tworczością Tadeusza Kantora, który –jak się wydaje- współgra z bogatą i fascynującą historią domów i ich mieszkańców Starego Grunwaldu.

Autorami i wykonawcami pomysłu, a jednocześnie  ekspertami z dziedziny teatru są:
Małgorzata Chojnacka   – tel. 692 784 538, mail: iznota2@gmail.com
oraz Marek Chojnacki  – tel.  606 513 007, mail: drchojnacki@poczta.onet.pl   (więcej czytaj… TU)

Natomiast realizatorem jest Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Hipokamp“ (więcej czytaj… TU).
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

Cele projektu:

 1. Zaangażowanie starszego pokolenia do szukania artystycznych form przekazu, inspirowanych dziełami wybitnych tworców.
 2. Podniesienie wartości wspomnień w utrwalaniu komunikacji międzypokoleniowej.
 3. Zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu pamięci autobiograficznej.
 4. Budowanie wzorców relacji młodego pokolenia z osobami starszymi.
 5. Zdobywanie wiedzy o indywidualnych procesach twórczych, pobudzanie krytycznego podejścia do kultury produkcyjnej.

Jednym słowem, chcemy „…uruchomić edukację teatralną w kierunku zdobywania umiejętności przekształcania wspomnień w spektakl teatralny.”

Zapraszamy uprzejmie Mieszkańców Starego Grunwaldu do włączenia się w opisany projekt. Zachęca do tego inspirująca historia miejsca, które jest szczególnie bogate w ciekawe biografie osób oraz rodzin. Dokumentuje to wspaniale książka Piotra Korduby i Aleksandry Paradowskiej, Na Starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy.  Poznań: 2012, Wydaw. Miejskie Posnania. ISBN 978-83-7768-043-8., a także seria artykułów o znamienitych mieszkańcach zamieszczanych w latach 2010-2014 na łamach ‚Starego Grunwaldu. Biuletynu Informacyjnego RO SG‘ dostępnego również w wersji online na stronie RO Stary Grunwald (TU).

plakat Jeżyce

PROGRAM SESJI TWÓRCZEJ I WARSZTATÓW TEATRALNYCH

 • Jak odkryć w sobie aktywność teatralną? Kilka dobrych sposobów na radosne i twórcze życie. Mini-wykład i ćwiczenia  teatralne, prowadzący –  dr Marek Chojnacki
 • Wątki wspomnień w literaturze i filmie – prezentacja multimedialna, prowadząca – Elżbieta Stachowiak
 • Wspominanie jest sztuką – sesja twórcza z udziałem uczestników, prowadzący – Małgorzata i Marek Chojnaccy