Rozmowy z kierownictwem Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie skwerów na Starym Grunwaldzie

Dzisiaj 25 sierpnia odbyliśmy wraz z Panią Ewą Ruszkowską – viceprezeską Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga uzgodnioną wcześniej bezpośrednią godzinną rozmowę z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej p. Szymonem Prymasem i insp. ds. zieleni na Grunwaldzie p. Martą Laszkiewicz.

Tematy były dwa:

  1. Zieleńce przy ul. Ostroroga/Zakręt, które dyrektor Prymas przekazał na wiosnę 2022 do ZDM, jako miejsca leżące w pasie drogowym, mimo naszych wcześniejszych 10-letnich zabiegów pielęgnacyjnych opłacanych ze środków prywatnych, mogących też liczyć na konkretne doraźne wsparcie ZZM.

Rozmowę na ten temat zakończyliśmy z nadzieją (ale bez zapewnienia), że w razie potrzeby, gdy pielęgnacja ZDM (2x w sezonie) okaże się niewystarczająca, to ZZM przyśle raz (może dwa?) swoich ogrodników do wykoszenia trawy na obu zieleńcach. Nasi rozmówcy wyrazili nadzieję, że posadzone ostatnio na dużym zieleńcu przez ZZM ozdobne rośliny płożące! (winobluszcz i śnieguliczka) z czasem pokryją część słabo rosnącego w cieniu trawnika.

  1. Sześć zdjęć skweru im. Janusza Ziółkowskiego z 24 sierp. (w zał.) stały się z kolei podstawą rzeczowej rozmowy na temat potrzeby wzmożenia bieżącej troski o stan nasadzeń kwiatowo-krzewowych, m.in. wymiana roślin na inne pomyślnie przetestowane, uzupełnienie ubytków czy wycięcie z trawników wielkich chwastów. Powinno się to poprawić w najbliższym czasie, o ile zaczną padać deszcze. Nasza sugestia, by podnieść poziom zabiegów pielęgnacyjnych na skwerze poświęconym pamięci bardzo ważnej dla współczesnej historii Polski postaci, a naszego Sąsiada – prof. Janusza Ziółkowskiego, spotkał się ze zrozumieniem. Dotyczy to także oczyszczenia z nalotu kamiennej podstawy i dolnej części obelisku pamięci Profesora.

Rozważano także pomysł, by wykorzystać przechwytywanie wody opadowej z sąsiadujących ze skwerem bloków mieszkalnych i założyć w ich pobliżu na skwerze 2-3 „sadzawki“.

Nadto, na ile ZZM może we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej, np. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem – ogłaszać konkursy na minigranty dla społeczności lokalnych w celu pobudzenia pielęgnacyjnej troski mieszkańców o najbliższą im zieleń.


.

.

.

.
.

Kolejne info o przechwytywaniu deszczówki na prywatnych nieruchomościach w ramach ogólnopolskiego priorytetowego programu na lata 2020-2024 ‚Moja Woda‘

Dotacje z ogólnopolskiego programu Moja Woda

Program obejmuje przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie konkretnej nieruchomości. Dzięki zbiornikom na deszczówkę wody opadowe lub roztopowe z budynku nie będą odprowadzane poza teren np. do:

  • kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej czy ogólnospławnej,
  • rowów odwadniających odprowadzających na tereny sąsiadujące tj. ulice, place.

Celem programu jest ochrona wody opadowej i roztopowej, poprzez zwiększenie jej retencji na terenie posesji oraz późniejsze wykorzystywanie zgromadzonych zasobów.

Okres rozpatrywania wniosków: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Dotacja na zbiorniki na deszczówkę przewiduje zwrot 80% kosztów instalacji wchodzących w skład inwestycji, które wynosić będą nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Spis treści w polecanym źródle info:

oraz o ogólnopolskim programie ‚Moja Woda‘– TU 

Nadto, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, warunki otrzymania dotacji w ramach ogólnopolskiego programu ‚Moja Woda‘ – TU 

Zob. też Mała retencja w Poznaniu – TU

Mała retencja – zakończył się nabór do programu

Zakończyło się składanie podań o dofinansowanie na działania związane z małą retencją. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wpłynęło około 160 wniosków. Miasto Poznań, wspólnie z radnymi, będzie analizować możliwość kontynuacji programu również w kolejnych latach.

Nabór do programu rozpoczął się 20 maja i trwał do 10 czerwca (obecnie trwa analiza wniosków). O dofinansowanie mogli starać się mieszkańcy Poznania, chcący ponownie wykorzystywać deszczówkę. Wśród nich są zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje czy przedsiębiorcy. Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 5 tys. zł.

Pieniądze można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.Zgodnie z założeniem programu chodzi o to, by woda „nie uciekała”, czyli by nie spływała do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, tylko była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków.

Początkowo na małą retencję w tym roku miało zostać przeznaczone 500 tys. zł. Duże zainteresowanie, jakim program cieszył się ze strony mieszkańców sprawiło jednak, że Miasto Poznań wystąpiło do rady miasta z prośbą o zwiększenie tej kwoty o kolejne 500 tys. zł. Podczas sesji 15 czerwca miejscy radni przychylili się do tej propozycji. Dzięki temu większa liczba poznaniaków będzie mogła skorzystać z dofinansowania.

Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
AJ“

Źródło 

Zob. też sklep ze zbiornikam na wodę 'Elkoplast’TU