Rozmowy z kierownictwem Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie skwerów na Starym Grunwaldzie

Dzisiaj 25 sierpnia odbyliśmy wraz z Panią Ewą Ruszkowską – viceprezeską Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga uzgodnioną wcześniej bezpośrednią godzinną rozmowę z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej p. Szymonem Prymasem i insp. ds. zieleni na Grunwaldzie p. Martą Laszkiewicz.

Tematy były dwa:

  1. Zieleńce przy ul. Ostroroga/Zakręt, które dyrektor Prymas przekazał na wiosnę 2022 do ZDM, jako miejsca leżące w pasie drogowym, mimo naszych wcześniejszych 10-letnich zabiegów pielęgnacyjnych opłacanych ze środków prywatnych, mogących też liczyć na konkretne doraźne wsparcie ZZM.

Rozmowę na ten temat zakończyliśmy z nadzieją (ale bez zapewnienia), że w razie potrzeby, gdy pielęgnacja ZDM (2x w sezonie) okaże się niewystarczająca, to ZZM przyśle raz (może dwa?) swoich ogrodników do wykoszenia trawy na obu zieleńcach. Nasi rozmówcy wyrazili nadzieję, że posadzone ostatnio na dużym zieleńcu przez ZZM ozdobne rośliny płożące! (winobluszcz i śnieguliczka) z czasem pokryją część słabo rosnącego w cieniu trawnika.

  1. Sześć zdjęć skweru im. Janusza Ziółkowskiego z 24 sierp. (w zał.) stały się z kolei podstawą rzeczowej rozmowy na temat potrzeby wzmożenia bieżącej troski o stan nasadzeń kwiatowo-krzewowych, m.in. wymiana roślin na inne pomyślnie przetestowane, uzupełnienie ubytków czy wycięcie z trawników wielkich chwastów. Powinno się to poprawić w najbliższym czasie, o ile zaczną padać deszcze. Nasza sugestia, by podnieść poziom zabiegów pielęgnacyjnych na skwerze poświęconym pamięci bardzo ważnej dla współczesnej historii Polski postaci, a naszego Sąsiada – prof. Janusza Ziółkowskiego, spotkał się ze zrozumieniem. Dotyczy to także oczyszczenia z nalotu kamiennej podstawy i dolnej części obelisku pamięci Profesora.

Rozważano także pomysł, by wykorzystać przechwytywanie wody opadowej z sąsiadujących ze skwerem bloków mieszkalnych i założyć w ich pobliżu na skwerze 2-3 „sadzawki“.

Nadto, na ile ZZM może we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej, np. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem – ogłaszać konkursy na minigranty dla społeczności lokalnych w celu pobudzenia pielęgnacyjnej troski mieszkańców o najbliższą im zieleń.


.

.

.

.
.