Kolejne info o przechwytywaniu deszczówki na prywatnych nieruchomościach w ramach ogólnopolskiego priorytetowego programu na lata 2020-2024 ‚Moja Woda‘

Dotacje z ogólnopolskiego programu Moja Woda

Program obejmuje przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie konkretnej nieruchomości. Dzięki zbiornikom na deszczówkę wody opadowe lub roztopowe z budynku nie będą odprowadzane poza teren np. do:

  • kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej czy ogólnospławnej,
  • rowów odwadniających odprowadzających na tereny sąsiadujące tj. ulice, place.

Celem programu jest ochrona wody opadowej i roztopowej, poprzez zwiększenie jej retencji na terenie posesji oraz późniejsze wykorzystywanie zgromadzonych zasobów.

Okres rozpatrywania wniosków: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Dotacja na zbiorniki na deszczówkę przewiduje zwrot 80% kosztów instalacji wchodzących w skład inwestycji, które wynosić będą nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Spis treści w polecanym źródle info:

oraz o ogólnopolskim programie ‚Moja Woda‘– TU 

Nadto, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, warunki otrzymania dotacji w ramach ogólnopolskiego programu ‚Moja Woda‘ – TU 

Zob. też Mała retencja w Poznaniu – TU