Kolejne info o przechwytywaniu deszczówki na prywatnych nieruchomościach w ramach ogólnopolskiego priorytetowego programu na lata 2020-2024 ‚Moja Woda‘

Dotacje z ogólnopolskiego programu Moja Woda

Program obejmuje przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie konkretnej nieruchomości. Dzięki zbiornikom na deszczówkę wody opadowe lub roztopowe z budynku nie będą odprowadzane poza teren np. do:

  • kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej czy ogólnospławnej,
  • rowów odwadniających odprowadzających na tereny sąsiadujące tj. ulice, place.

Celem programu jest ochrona wody opadowej i roztopowej, poprzez zwiększenie jej retencji na terenie posesji oraz późniejsze wykorzystywanie zgromadzonych zasobów.

Okres rozpatrywania wniosków: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Dotacja na zbiorniki na deszczówkę przewiduje zwrot 80% kosztów instalacji wchodzących w skład inwestycji, które wynosić będą nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Spis treści w polecanym źródle info:

oraz o ogólnopolskim programie ‚Moja Woda‘– TU 

Nadto, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, warunki otrzymania dotacji w ramach ogólnopolskiego programu ‚Moja Woda‘ – TU 

Zob. też Mała retencja w Poznaniu – TU

Mała retencja – zakończył się nabór do programu

Zakończyło się składanie podań o dofinansowanie na działania związane z małą retencją. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wpłynęło około 160 wniosków. Miasto Poznań, wspólnie z radnymi, będzie analizować możliwość kontynuacji programu również w kolejnych latach.

Nabór do programu rozpoczął się 20 maja i trwał do 10 czerwca (obecnie trwa analiza wniosków). O dofinansowanie mogli starać się mieszkańcy Poznania, chcący ponownie wykorzystywać deszczówkę. Wśród nich są zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje czy przedsiębiorcy. Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 5 tys. zł.

Pieniądze można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.Zgodnie z założeniem programu chodzi o to, by woda „nie uciekała”, czyli by nie spływała do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, tylko była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków.

Początkowo na małą retencję w tym roku miało zostać przeznaczone 500 tys. zł. Duże zainteresowanie, jakim program cieszył się ze strony mieszkańców sprawiło jednak, że Miasto Poznań wystąpiło do rady miasta z prośbą o zwiększenie tej kwoty o kolejne 500 tys. zł. Podczas sesji 15 czerwca miejscy radni przychylili się do tej propozycji. Dzięki temu większa liczba poznaniaków będzie mogła skorzystać z dofinansowania.

Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
AJ“

Źródło 

Zob. też sklep ze zbiornikam na wodę 'Elkoplast’TU