Od 1 lipca 2021 nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców domów: trzeba złożyć deklarację, czym ogrzewa się swój dom

„1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca domu powinien złożyć deklarację, w której wskaże źródło ogrzewania. Za jej brak grozi grzywna.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została ustanowiona przez Sejm ustawą z 28 października 2020. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Powstała, by zbierać informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków – dane te mają pomóc w wymianie pieców i w walce ze smogiem.

W praktyce wiąże się ona z tym, że od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku powinien złożyć deklarację, w której wskaże, czym ogrzewa swój dom. Deklaracje można składać na dwa sposoby: przez internet lub w formie papierowej.

Złożenie dokumentu w formie elektronicznej to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Można to zrobić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB: https://zone.gunb.gov.pl/.

Deklarację można złożyć także w formie papierowej. W stolicy Wielkopolski przyjmuje je Poznańskie Centrum Świadczeń.

– Deklaracje można składać w siedzibie PCŚ przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10 – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora PCŚ. – Nie trzeba drukować dokumentu wcześniej. Jeśli będzie taka potrzeba, pracownicy PCŚ pomogą go wypełnić. Następnie wprowadzą deklarację do systemu.

W dokumencie należy wskazać: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku i jego adres, opcjonalnie można podać też e-mail i numer telefonu. Trzeba podać również adres nieruchomości, w obrębie której znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Ważne: właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

Kto i kiedy musi złożyć deklarację?

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. – od tego dnia właściciel lub zarządca istniejącego już budynku ma 12 miesięcy, by to zrobić. W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Ważne: najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła. Powinien to zrobić wyłącznie właściciel lub zarządca. Deklaracji nie muszą również składać poszczególni mieszkańcy bloków – chyba, że w ich lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, np. kominek. Wówczas deklarację powinni złożyć samodzielnie.

Każdemu, kto nie dopełni obowiązku, grozi grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.“

Więcej informacji – TU

Źródło