Prezydent Wudarski odmawia ponownego wywołania planu zagospodarowania

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga otrzymało odpowiedź Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na wniosek Stowarzyszenia oraz Rady Osiedla Stary Grunwald o ponowne wywołanie MPU dla obszaru przyszłego szpitala klinicznego, w celu przywrócenia nieprzekraczalnej linii zabudowy pomiędzy zabudowaniami osiedla a terenem szpitalnym.

Wiceprezydent Miasta Poznania odmówił wszczęcia procedury planistycznej co oznacza, iż jedynym ograniczeniem dla rozbudowy szpitala będą obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Szpital będzie mógł powstać więc bezpośrednio przy zabudowaniach historycznej, ogrodowej dzielnicy Ostroroga.

Szpital zapowiada konsultacje

W związku z planowaną rozbudową szpitala jego władze zapowiedziały konsultacje z mieszkańcami. Równocześnie zmienia się koncepcja samej rozbudowy. Szpital ma być zdecydowanie większy, prezentowana wizualizacja zakłada też zmianę lokalizacji lądowiska helikoptera. W zamian za to ma powstać 6-8 metrowy pas buforowy pomiędzy zabudowaniami Starego Grunwaldu a terenem szpitala.

Więcej na gazecie wyborczej.

Stanowisko szpitalna w sprawie przywrócenia lini zabudowy

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy korespondencję Szpitala Heliodora Święcickiego z MPU, w której szpital podtrzymuje deklarację usytuowania linii zieleni pomiędzy terenem przyszłego szpitala i zabudowaniami osiedla, a nadto nie sprzeciwia się przywróceniu przewidzianej oryginalnym planem zagospodarowania przestrzennego linii zabudowy.

Cieszy nas pozytywne stanowisko Szpitala w przedmiotowej sprawie, wydaje się bowiem, że przywrócenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwoliłoby w sposób zrównoważony chronić interesy Szpitala oraz mieszkańców osiedla.

[Pismo szpitala]

Odpowiedzi na zapytania o stan prac nad MPZP Grunwald B

W załączeniu publikujemy otrzymane z Rady Osiedla Stary Grunwald oraz MPU odpowiedzi na wystąpienia w sprawie planu prac nad wnioskiem o rozdzielenie zabudowy osiedla Ostroroga od planowanego terenu szpitala im. Heliodora Święcickiego nieprzekraczalną linią zabudowy.

Przypominamy, że zgodnie z pierwotnym planem linia miała przebiegać 30 metrów od granicy terenów mieszkalnych, jednakże na skutek błędu urzędniczego została ona zniesiona i obecnie nie obowiązuje żadne rozgraniczenie terenów mieszkalnych od terenów szpitalnych. Zabudowania szpitalne mogą powstać 3 metry od granicy posesji wchodzących w skład historycznego i objętego ochroną konserwatorską układu Ostroroga.

[Odpowiedź MPU]
[Odpowiedź RO]

W związku z otrzymanymi odpowiedziami skierowaliśmy do MPU kolejne zapytanie.

[Pismo do MPU]