Konsultacje społeczne MPZP

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w czwartek, 14 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Geodezyjno – Drogowych na ul. Szamotulskiej 33 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 14 do 29 listopada 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
– pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań