Trwa rewitalizacja części C skweru im. Janusza Ziółkowskiego

Liczący 5 tys. m kwadrat. powierzchni skwer, położony przy ul. Grochowskiej, rewitalizowany jest w kolejnych etapach. W ubiegłym i w tym roku zrewitalizowano część środkową (B), na której posadowiono obelisk upamiętniający naszego Sąsiada prof. Janusza Ziółkowskiego: Rektora UAM, Senatora, Ministra w Kancelarii Prezydenta RP, społecznika.

Obecnie za ok. 2 tygodnie (jeśli nie przeszkodzi pogoda) ukończony zostanie kolejny fragment skweru, zaś do połowy 2015 r. zrewitalizowana zostanie część A (naprzeciwko poczty). Przypomnijmy, iż dzieje się to wszystko zgodnie z projektem przygotowanym w ramach pracy inżynierskiej Ewy Konkiewicz na Uniwersytecie Przyrodniczym, pod kierunkiem  prof. Piotra Urbańskiego – specjalisty w zakresie architektury miejskiego krajobrazu.

O środki na to zadanie starano się już od dawna: dwukrotnie Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga składało wniosek do Budżetu Obywatelskiego, zaś Rada Osiedla Stary Grunwald – też dwukrotnie- występowała o grant. I teraz otrzymała 145 tys. PLN na 2015 r.. Kilka lat starań, ale w końcu zwieńczonych satysfakcją. W czerwcu przyszłego roku mieszkańcy sąsiednich bloków będą cieszyć się widokiem pięknego i w pełni zadbanego skweru.Wielka w tym zasługa Zarządu Zieleni Miejskiej, który potrafił znaleźć środki (gdy zawiodły inne źródła) na wykonanie tego zadania. Znaczące było także wsparcie ze strony dwóch Uczelni: UAM oraz Uni.Przyrodniczego. Nowa Rada Osiedla wybrana w marcu 2015 r. przejmie utrzymany w najlepszym stanie reprezentacyjny kawałek obszaru Osiedla Stary Grunwald, który jednocześnie dowodzi, że wspólnymi siłami i przy pewnej determinacji można zrobić coś społecznie użytecznego.

|
IMG_3640IMG_3643

 

IMG_3646IMG_3641

IMG_3642IMG_3644