Zgłoszono pilną potrzebę skoszenia trawników na skwerze im. J.Ziółkowskiego przy ul.Grochowskiej/Rycerskiej

23 czerwca ’22 skierowano e-list do 7. osób, tj. Kierownictwa ZZM (Dyrektora, Inspektor ds. Zieleni na Grunwaldzie) oraz do Rady Osiedla Stary Grunwald i Kierownictwa ZDM, o następującej treści:

Dzień dobry Państwu,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga w Poznaniu zgłaszam uprzejmą prośbę o pilne zlecenie skoszenia trawników na skwerze przy ul. Grochowskiej/Rycerskiej, gdzie miejscami trawa i zielsko wyrasta na wysokość do 60-80 cm(!). Ilustrują to załączone cztery zdjęcia.
Z radością powitamy troskę ZZM-u o bieżącą konserwację tego skweru na wcześniejszym poziomie pielęgnacji. Dodam, że mamy do tej sprawy wręcz osobisty stosunek, gdyż wspólnie z poprzednim Kierownictwem ZZM, tj. dyrektorem Tomaszem Lisieckim, insp. ds. zieleni na Grunwaldzie p. Jolantą Szymczak, Zarządem Osiedla  Stary Grunwald oraz Dziekanem Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uni. Przyrodniczego – Profesorem Piotrem Urbańskim, a także Rektorem UAM Profesorem Bronisławem Marciniakiem – budowaliśmy jako Stowarzyszenie ten skwer, by uczcić pamięć zasłużonego dla Polski, Rektora UAM i naszego Sąsiada z ul. Lubeckiego – Profesora Janusza Ziółkowskiego.
Będę wdzięczny, jeśli Państwo zechcą podejść do niniejszego zgłoszenia ze stosowną uwagą.
PS
Wybieramy się do Pana Dyrektora ZZM Szymona Prymasa, by porozmawiać o znajdujących się na terenie działania Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga dwóch zieleńcach (ul. Ostroroga/ul. Zakręt), których pielęgnację utrzymywaliśmy przez ostatnie 10 lat dzięki środkom prywatnym(!). Nie możemy zgodzić się na obecne oddanie ich pod Zarząd Dróg Miejskich, który odmówił nam przejęcia ich utrzymania. Z kolei dla Stowarzyszenia płacenie za bieżącą pielęgnację zieleńców (dotychczas w roku ok. 5-6-krotne koszenie, regulacja krzewów, wywóz odpadów, nawożenie) w warunkach inflacji (600,- zł za każdą usługę) – przekracza nasze możliwości. Uważamy, że ZZM ma wobec społeczności lokalnej moralne zobowiązanie do zajęcia się nimi, tak jak my „wyręczaliśmy” ZZM przez 10 lat w finansowym utrzymywaniu zieleni w tym rejonie. Pragniemy o tym z Panem Dyrektorem rozmawiać i prosić o cofnięcie tej ze wszech miar niekorzystnej  dla nas i zarazem niefortunnej decyzji.
Do wiadomości (via e-mail):
– Pan Krzysztof Olejniczak – Dyrektor ZDM
– Pani Agnieszka Szulc – Naczelnik Wydz. Terenów Zielonych
– Pani Agata Kaniewska – Naczelnik Wydz. Komunikacji Społecznej
– Kierownictwo Rady Osiedla Stary Grunwald, PP.  Barnard Błaszkiewicz  i Hanna Kłoniecka

——————————
Kłaniam się i pozdrawiam – Przewodniczący dr Zdzisław Szkutnik
za Zarząd Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga w Poznaniu
www.janaostroroga.pl; KRS: 0000381515; Regon: 301713655
kom.: 724/255-433; NIP:7792391556
ul. Ostroroga 30/1 60-349 Poznań

———————————

Poniżej stan skweru z 23 czerwca ’22 (4 zdjęcia) oraz przypomnienie rewitalizacji skweru z listopada 2014 r. (6 zdjęć):

.
.
.
.
Jak skwer budowano w XI 2014 r.:
.
.
.
.
.

Rewitalizacja skweru – zakończona!

Trwające od kilku lat gruntowne prace ogrodnicze na skwerze im. Janusza Ziółkowskiego przy ul. Grochowskiej – zakończone. W ubiegłym tygodniu Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Radą Osiedla i SJO przyjął od wykonawcy ostatnią (trzecią) część skweru po zrewitalizowaniu zieleni, układu ścieżek i miejsc do odpoczynku (ławki).

Stowarzyszenie miało w tym przedsięwzięciu znaczący udział z uwagi na „unię personalną“ z RO. Na stronie SJO znaleźć można zdjęcia z 2010 r. pokazujące stan sprzed rewitalizacji. A oto kilka zdjęć dokumentujących aktualny stan skweru:

IMG_3821

IMG_3864

IMG_3865

IMG_3866

Donacja na rzecz placu zabaw

SJO uzyskało od jednej z rodzin z ul. Ostroroga darowiznę w wysokości 5 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wzbogacenie i bieżącą pielęgnację zieleni na osiedlowym placu zabaw (narożnik ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej) oraz na działania integracyjne odbywające się w tym miejscu, głównie z inicjatywy i pod patronatem Przedszkola Nr 70 z ul. Skarbka 9. Praktycznie to ono będzie beneficjentem darowizny.

Bardzo dziękujemy Fundatorowi za ten miły gest służący lokalnej społeczności.

Szczegóły wykorzystania donacji znajdą się w dorocznym sprawozdaniu SJO, które –jak już wcześniej informowano na tej witrynie- uzyskało w br. status OPP.
Na identycznej zasadzie „sąsiedzkiego sponsoringu“, tym razem jednej z rodzin z ul. Zakręt, pielęgnowane są od kilku lat dwa skwery przy ul. Ostroroga/Zakręt. Okazuje się, że działania fundraisingowe podejmowane przez SJO, m.in. uzyskana przed dwoma laty dotacja z Kompanii Piwowarskiej (10 tys. zł na remont infrastruktury placu zabaw) przynoszą dobre wyniki. Dodajmy jednak z pewną dumą, że gdyby nie proobywatelskie nastawienie mieszkańców Osiedla mogłyby one nie być tak satysfakcjonujące.

Rewitalizacja części C skweru im. Janusz Ziółkowskiego dobiega końca

To stan z dnia 20 listopada 2014: alejki gotowe, trwają uzupełniające nasadzenia drzew (2 platany, klon) i krzewów (m.in. bez, berberys, śnieguliczka, złotokap, grochodrzew). Niebawem będzie tu bardzo ładnie. Mimo to niektórzy mieszkańcy sąsiadujących bloków nie są zadowoleni, krytycznie wypowiadają się, że po co tyle pieniędzy wydaje się na zieleń (choć nie wiedzą 'ile'), lepiej można by obniżyć czynsz za mieszkanie. Skoro jednak mieszkańcy bloków utworzyli wspólnoty, to wspomnianymi stawkami czynszu chyba one zarządzają i nie ma co kojarzyć ich z kosztami rewitalizacji otoczenia finansowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Z drugiej strony, gdyby nie narzekano, można by pomyśleć, że nie mieszkamy już w Polsce… A tak na marginesie, czyżby zapomniano, jak wyglądał ten skwer jeszcze w 2010 roku?
|
Utwardzone alejki |
IMG_3666_resize|
IMG_3665_resize|
IMG_3664_resize|
IMG_3668_resize

Trwa rewitalizacja części C skweru im. Janusza Ziółkowskiego

Liczący 5 tys. m kwadrat. powierzchni skwer, położony przy ul. Grochowskiej, rewitalizowany jest w kolejnych etapach. W ubiegłym i w tym roku zrewitalizowano część środkową (B), na której posadowiono obelisk upamiętniający naszego Sąsiada prof. Janusza Ziółkowskiego: Rektora UAM, Senatora, Ministra w Kancelarii Prezydenta RP, społecznika.

Obecnie za ok. 2 tygodnie (jeśli nie przeszkodzi pogoda) ukończony zostanie kolejny fragment skweru, zaś do połowy 2015 r. zrewitalizowana zostanie część A (naprzeciwko poczty). Przypomnijmy, iż dzieje się to wszystko zgodnie z projektem przygotowanym w ramach pracy inżynierskiej Ewy Konkiewicz na Uniwersytecie Przyrodniczym, pod kierunkiem  prof. Piotra Urbańskiego – specjalisty w zakresie architektury miejskiego krajobrazu.

O środki na to zadanie starano się już od dawna: dwukrotnie Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga składało wniosek do Budżetu Obywatelskiego, zaś Rada Osiedla Stary Grunwald – też dwukrotnie- występowała o grant. I teraz otrzymała 145 tys. PLN na 2015 r.. Kilka lat starań, ale w końcu zwieńczonych satysfakcją. W czerwcu przyszłego roku mieszkańcy sąsiednich bloków będą cieszyć się widokiem pięknego i w pełni zadbanego skweru.Wielka w tym zasługa Zarządu Zieleni Miejskiej, który potrafił znaleźć środki (gdy zawiodły inne źródła) na wykonanie tego zadania. Znaczące było także wsparcie ze strony dwóch Uczelni: UAM oraz Uni.Przyrodniczego. Nowa Rada Osiedla wybrana w marcu 2015 r. przejmie utrzymany w najlepszym stanie reprezentacyjny kawałek obszaru Osiedla Stary Grunwald, który jednocześnie dowodzi, że wspólnymi siłami i przy pewnej determinacji można zrobić coś społecznie użytecznego.

|
IMG_3640IMG_3643

 

IMG_3646IMG_3641

IMG_3642IMG_3644