Gdzie zgłaszać problemy?

1. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań; Tel. centr. 61/64-77-200, http://www.zdm.poznan.pl    

* ZIELEŃ: Pani Anna Leitgeber-Sobisiak; tel. kom.: 728/436-301; centr. 61/64-77-200
w. 264 Wydz. Terenów Zieleni. Zajmuje się pielęgnacją zieleni w pasach drogowych na Grunwaldzie.

* OCZYSZCZANIE ZIELENI W PASACH DROGOWYCH (torebki foliowe, butelki, puszki itp.): Pan Wojciech Czarnecki; tel. 61/64-77-231 Wydz. Utrzymania Infrastruktury Drogowej

* USZKODZENIA NAWIERZCHNI, CHODNIKÓW: Wydział Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich, Tel.61/848-07-23 od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00, Tel 61/661-44-02 (24h). Nadto: Pan Tomasz Stawny; tel. kom.: 696/40-20-48 lub bezpośrednio wykonawca – Jacek Osiński, tel. 61/818-0723; kom. 696/402-188.

* WORKI NA LIŚCIE Z ULIC, NIEOPRÓŻNIONE KOSZE ULICZNE, ODŚNIEŻANIE: Centrum Operacyjne Utrzymania i Ruchu ZDM, tel.: 61/64-77-231 lub -215. Tu zgłaszać zapotrzebowanie na oznakowane logo ZDM worki na liście z ulicy oraz uzgadniać termin ich odbioru sprzed własnej posesji. Tu także reklamacja nieopróżnionych koszy na śmieci oraz zimowego utrzymania ulic (odśnieżanie);
e-mail: zgloszenia@zdm.poznan.pl

* AWARIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Tel. 61/856-17-22; e-mail: zgłoszenia@zdm.poznan.pl

* AWARIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ I ZNISZCZENIA ZNAKÓW DROGOWYCH. Centrum Operacyjne – Oddział Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu
Tel. 61/661-44-02; 661-44-46 (24h); e-mail: zgloszenia@zdm.poznan.pl

 2. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań; http://www.zzmpoznan.pl

* Pani Jolanta Szymczak Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni dla Grunwaldu, tel. 061/8608-525; kom.604/301- e-mail: jolaszymczak@poczta.fm lub kancelaria@zzmpoznan.pl

3. STRAŻ MIEJSKA GRUNWALD, ul. Janickiego20, 60-542 Poznań

* Komendant – Rafał Konieczny, tel.: 61/663-19-16 (do 17)

* Zakłócanie porządku publicznego oraz inne okoliczności, Tel. 986 bezpłatnie (24 h); e-mail: https://www.um.poznan.pl/mim/forms/sm_zgloszenia.html

4. KOMISARIAT POLICJI – Grunwald, ul. Rycerska 2, 60-346 Poznań;
http://www.poznan.policja.gov.pl/w21/poznanska-policja/komisariaty-podlegle-km/dane-teleadresowe/112459,Komisariat-Policji-Grunwald.html

* Telefony do dyżurnego 47 77 121 11 (czynne całą dobę)
e-mail: dyzurny.poznan-grunwald@po.policja.gov.pl 

* Kierownik Rewiru I: asp. Monika Kolasińska; tel. 47 77-142-52, kom. 519/064-564

* Rejon nr 1 (m.in. ul. Ostroroga i Zakręt) dzielnicowa sierż. sztab. Małgorzata Kochańska-Lizewicz, tel. 47 77-154-27; kom.: 786 936 000
e-mail: dzielnicowy.grunwald1@po.policja.gov.pl    

DSCF0009_resize

Zdjęcie archiwalne

Fot. W.Dziechciarz

5. URZĄD M.POZNANIA – GRUNWALD

* Kier.Wydz.d/s Jednostek Pomocniczych m.P-nia Elżbieta Pilarczyk-Motak, II ptro, pok. 217 tel. 61/878-47-53; e-mail: elzbieta_motak@um.poznan.pl

* na ul. Libelta 16/20, Wydz. Wspierania Jednostek Pomocniczych M.P-nia (Oddział Organizacji) pani Elżbieta Sparażyńska, pok. 102 tel.: 61/ 878-4168; e-mail: elzbieta_sparazynska@um.poznan.pl

6. RADA OSIEDLA STARY GRUNWALD

* Siedziba: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań; Osiedle_Starygrunwald@um.poznan.pl

 

 

Dodaj komentarz