Jak nam pomóc?

Jak wspierać Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga?

Chcemy być pomocni Mieszkańcom starego Grunwaldu. By móc podjąć tę rolę musimy wpierw pozyskać i przekonać Mieszkańców, by zechcieli wspólnie troszczyć się, np.  o warunki zamieszkiwania na Ostrorogu. Musimy więc zbudować kapitał społeczny. Potrzebujemy do tego Państwa życzliwej pomocy.
Każde Państwa wsparcie w dowolnej formie zamieni się w konkretną wartość i korzyść dla lokalnej społeczności. Będzie pracować w dobrym i ważnym celu. Dlatego uprzejmie prosimy wszystkich, którym bliska jest idea naszego Stowarzyszenia o wspomaganie nas.

W jaki sposób?

  1. Wstępując do SJO. Podpisując deklarację członkowską (pobierz) potwierdzasz swoją akceptację dla planowej i skutecznej realizacji celów społecznych.
  2. Doradzając nam w sprawach dotyczących naszych ulic.
  3. Promując nas w mediach i podejmując współpracę przy organizacji wydarzeń, których celem jest integracja, w tym także międzypokoleniowa naszej sąsiedzkiej społeczności.
  4. Ofiarowując nam produkty i usługi, które sprzyjać będą poprawie możliwości rozwijania naszego Stowarzyszenia.
  5. Uiszczając składki, wpłacając datki pieniężne (sponsor= pośrednik dobra), które przeznaczamy na ważne cele lokalne.

Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.

UWAGA: Składka wynosi 5 zł/m-c, czyli 60 zł rocznie; dla emerytów, rencistów i studentów 50 % zniżki.

Polecamy też Państwa uwadze fanpage SJO na FB (kliknij TU)

Dodaj komentarz