Zgłoszono pilną potrzebę skoszenia trawników na skwerze im. J.Ziółkowskiego przy ul.Grochowskiej/Rycerskiej

23 czerwca ’22 skierowano e-list do 7. osób, tj. Kierownictwa ZZM (Dyrektora, Inspektor ds. Zieleni na Grunwaldzie) oraz do Rady Osiedla Stary Grunwald i Kierownictwa ZDM, o następującej treści:

Dzień dobry Państwu,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga w Poznaniu zgłaszam uprzejmą prośbę o pilne zlecenie skoszenia trawników na skwerze przy ul. Grochowskiej/Rycerskiej, gdzie miejscami trawa i zielsko wyrasta na wysokość do 60-80 cm(!). Ilustrują to załączone cztery zdjęcia.
Z radością powitamy troskę ZZM-u o bieżącą konserwację tego skweru na wcześniejszym poziomie pielęgnacji. Dodam, że mamy do tej sprawy wręcz osobisty stosunek, gdyż wspólnie z poprzednim Kierownictwem ZZM, tj. dyrektorem Tomaszem Lisieckim, insp. ds. zieleni na Grunwaldzie p. Jolantą Szymczak, Zarządem Osiedla  Stary Grunwald oraz Dziekanem Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uni. Przyrodniczego – Profesorem Piotrem Urbańskim, a także Rektorem UAM Profesorem Bronisławem Marciniakiem – budowaliśmy jako Stowarzyszenie ten skwer, by uczcić pamięć zasłużonego dla Polski, Rektora UAM i naszego Sąsiada z ul. Lubeckiego – Profesora Janusza Ziółkowskiego.
Będę wdzięczny, jeśli Państwo zechcą podejść do niniejszego zgłoszenia ze stosowną uwagą.
PS
Wybieramy się do Pana Dyrektora ZZM Szymona Prymasa, by porozmawiać o znajdujących się na terenie działania Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga dwóch zieleńcach (ul. Ostroroga/ul. Zakręt), których pielęgnację utrzymywaliśmy przez ostatnie 10 lat dzięki środkom prywatnym(!). Nie możemy zgodzić się na obecne oddanie ich pod Zarząd Dróg Miejskich, który odmówił nam przejęcia ich utrzymania. Z kolei dla Stowarzyszenia płacenie za bieżącą pielęgnację zieleńców (dotychczas w roku ok. 5-6-krotne koszenie, regulacja krzewów, wywóz odpadów, nawożenie) w warunkach inflacji (600,- zł za każdą usługę) – przekracza nasze możliwości. Uważamy, że ZZM ma wobec społeczności lokalnej moralne zobowiązanie do zajęcia się nimi, tak jak my „wyręczaliśmy” ZZM przez 10 lat w finansowym utrzymywaniu zieleni w tym rejonie. Pragniemy o tym z Panem Dyrektorem rozmawiać i prosić o cofnięcie tej ze wszech miar niekorzystnej  dla nas i zarazem niefortunnej decyzji.
Do wiadomości (via e-mail):
– Pan Krzysztof Olejniczak – Dyrektor ZDM
– Pani Agnieszka Szulc – Naczelnik Wydz. Terenów Zielonych
– Pani Agata Kaniewska – Naczelnik Wydz. Komunikacji Społecznej
– Kierownictwo Rady Osiedla Stary Grunwald, PP.  Barnard Błaszkiewicz  i Hanna Kłoniecka

——————————
Kłaniam się i pozdrawiam – Przewodniczący dr Zdzisław Szkutnik
za Zarząd Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga w Poznaniu
www.janaostroroga.pl; KRS: 0000381515; Regon: 301713655
kom.: 724/255-433; NIP:7792391556
ul. Ostroroga 30/1 60-349 Poznań

———————————

Poniżej stan skweru z 23 czerwca ’22 (4 zdjęcia) oraz przypomnienie rewitalizacji skweru z listopada 2014 r. (6 zdjęć):

.
.
.
.
Jak skwer budowano w XI 2014 r.:
.
.
.
.
.

Pożegnanie… starego i pięknego drzewa na ul. Ostroroga

Drzew pamiętających początki budowy ulicy Ostroroga, czyli lata 1928/1932 pozostało pewnie jeszcze kilka. Są one piękne, ale w warunkach zmieniającego się klimatu i coraz częstszych burz – niestety- niebezpieczne. Niektóre z nich osiągnęły wysokość kilkudziesięciu metrów i w przypadku wichury, a wiatr wieje najczęściej z zachodu, stają się zagrożeniem dla parkujących aut i…domów po przeciwnej stronie ulicy. Na dodatek niektóre z tych gatunków ciągle rosną!

W ostatnią sobotę (30 października ’21 r.)  pożegnaliśmy jedno z takich drzew, które w szacownym wieku ponad 80. lat ścięto za zgodą stosownych instytucji i w porozumieniu z sąsiadami, w ciągu… 1,5 godziny. Mimo woli nasuwa się tu analogia z życiem człowieka: dożywa się poważnego wieku senioralnego 80. lat i nagle istnienie gaśnie. Ot, taka listopadowa refleksja o przemijaniu…

Kilka załączonych poniżej zdjęć upamiętnia opisaną chwilę:

Posprzątano dach, i … po wszystkim!

29 lipca 2021 r. – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego przy ul. Grunwaldzkiej 55

Oddanie obiektu do użytku – 2028 rok. Polecamy uwadze Państwa fragment głównego wydanie Teleskopu w TVP3 z 7 lipca br. z informacją o powyższym.

Cały 4-minutowy fragment Teleskopu obejrzy/posłuchaj – TU

Por. też 1,5-min. wypowiedź z 2 września 2018 r. ówczesnego przewodniczącego RO Stary Grunwald – Grzegorza Steczkowskiego nt lokalizacji planowanego szpitala – TU Wątpliwości były od dawna, miało je także wielu Radnych Miejskich podczas ostatniego rozstrzygającego głosowania z 6 lipca br. (por. wyniki publikowane na Fb SJO).

 

Budowa szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 55 tuż, tuż…

W dyskusji z ostatnich dni pojawiła się poniższa myśl:

Myślę, że to jest jedyna szansa, żeby radni powstrzymali jutro (6 lipca 2021) ten projekt i przesłali do ponownego przemyślenia. Na pewno nie będą głosować jakichś detalicznych poprawek czy wielkości inwestycji. Trzeba jednak mieć świadomość, że to jest ślepa uliczka i de facto głosując „za“ popiera się  wydawanie pieniędzy na jakiegoś gniota, a nie na szpital XXI wieku dla naszego miasta.

Proszę na spokojnie zapoznać się z poniższymi uwagami specjalisty i odstąpić od kierowanego do mieszkańców Starego Grunwaldu hejtu, czyli jednej z form cyberprzemocy, a więc zaniechać obrażania, ośmieszania czy poniżania innych. Poczucie anonimowości w internecie nasila jeszcze takie zachowania., ale nie są one utrafione, gdyż mieszkańcy są „za“ inwestycją szpitalną, ale mądrą i racjonalną, a nie „upychaną kolanem“ ponad możliwości działki. Trzeba też wyeliminować rażące błędy na etapie koncepcji, by nie marnować naszych społecznych pieniędzy. Bowiem konsekwencje nietrafnych rozwiązań wcześniej czy później wyjdą, i kto za nie wówczas odpowie? Znów naprawiać się je będzie naszymi pieniędzmi, o ile w ogóle będzie to możliwe.

Zob. też projekt Uchwały Nr… Rady Miasta Poznania z dnia…[6 VII 2021] w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego [s.1-14], zob. punkt 16. agendy, LINK

Nadto, uzasadnienie tej uchwały [pięć stron] poniżej: