Za tydzień decyzja Rady Miasta w sprawie przekazania 6 ha przy Grunwaldzkiej Uniwersytetowi Medycznemu na rozbudowę szpitala

Uwadze mieszkańców chcielibyśmy polecić tekst w "Głosie Wielkopolskim" z 16 września 2014 r. Bogny Kisiel  zatytułowany: SOR na Grunwaldzie musi powstać jako pierwszy. Czytamy tam m.in.: 

"Ze Sławomirem Smólem, radnym Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego i wiceprzewodniczącym komisji rodziny, polityki społecznej i zdrowia Rady Miasta Poznania o przekazaniu terenu miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej Uniwersytetowi Medycznemu rozmawia Bogna Kisiel 

Czy radni chcą przekazać Uniwersytetowi Medycznemu 6 ha terenu przy Grunwaldzkiej? 

Sławomir Smól: W czerwcu odbyło się posiedzenie komisji zdrowia oraz kultury i nauki. Ich członkowie opowiedzieli się za przekazaniem uczelni tych terenów. Również jestem za…  ale? 

Sławomir Smól: Pod warunkiem, że zostanie tutaj wybudowany Szpitalny Oddział Ratunkowy. Uczelnia planuje na tym terenie sześć różnych obiektów.[…]"

Przypomnijmy, dlaczego temat rozbudowy Szpitala Klinicznego na terenie przy ul. Grunwaldzkiej 55 jest tak ważny dla mieszkańców Osiedla Stary Grunwald: ponieważ planowany SOR (Szpitalny Oddzial Ratunkowy) musi posiadać lądowisko helikopterów. Wymyślono je na dachu obiektu, który powstanie tu jako pierwszy, w bardzo bliskim sąsiedztwie gęstej zabudowy mieszkalnej, mającej status zabytku urbanistyczno-architektonicznego. O hałasie i zagrożeniu bezpieczeństwa mieszkańców nikt nie mówi, bo to dla pomysłodawców i decydentów mało istotna kwestia?

Zapraszamy Państwa na forum strony SJO do podjęcia dyskusji.

Więcej czytaj TU