Mapa Potrzeb Lokalnych

"Mapa Potrzeb Lokalnych (MPL) to lista potrzeb mieszkańców wszystkich poznańskich osiedli, stworzona przez uczestników otwartych Debat Obywatelskich w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W przeciągu maja 2014 Stowarzyszenie Ulepsz Poznań przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania zorganizowało 20 spotkań, w których uczestniczyło ponad 200 mieszkańców Poznania. Oprócz wspólnego tworzenia mapy, podczas debat, mieszkańcy byli również informowani o zasadach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. A tak wygląda mapa potrzeb dla naszego Osiedla:

Grunwald Południe-Grunwald Północ-Stary Grunwald

 

Potrzeby

Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta

1. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Marcelińskiej (odc. Przybyszewskiego – Grochowska), (brak możliwości legalnego zjazdu ze ścieżki rowerowej przy ul. Przybyszewskiego)

Zrównoważony rozwój transportu

2. Większa liczba ławek

Zrównoważony rozwój transportu

3. Skrzynki na worki i kosze na psie odchody (Stary Grunwald)

Ekologiczny Poznań

4. Poidełka dla mieszkańców i zwierząt

Ekologiczny Poznań

5. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim (ul. Bułgarska/Ptasia) np. budowa basenu

Sportowy Poznań 

6. Rewitalizacja skweru na narożniku ul. Grunwaldzka/Grochowska

Zrównoważony rozwój transportu

7. Rewitalizacja skweru im. Prof. Ziółkowskiego

Zrównoważony rozwój transportu

8. Budowa Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej: południowa strona ul. Węgorka -> Ronda Jana Nowaka – Jeziorańskiego -> ul. Ułańska; jednokierunkowa droga rowerowa: ul. Ułańska – ul. Matejki

Zrównoważony rozwój transportu

9. Kontrapas rowerowy w ciągu ul. Rycerskiej

Zrównoważony rozwój transportu

10. Zagospodarowanie części terenów przekazanych przez AWF Uniwersytetowi Medycznemu; wykorzystanie tzw. baraków AWFu na budowę Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Poznań wrażliwy społecznie

11. Brak miejsca spotkań/integracji mieszkańców np. biblioteki

Kulturalny Poznań"