Siódma edycja konkursu „Seniorzy w akcji“

  • Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny?
  • Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić?
  • Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?
  • Chcesz wziąć udział w inspirujących warsztatach i zdobyć nowe umiejętności?

 Ze środków konkursu zostaną przyznane dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Konkurs „Seniorzy w akcji” pokazuje, że osoby 60+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, w twórczy sposób wykorzystują  nowe technologie, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów.
Łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6 000 zł do 12 000 zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).
Do tej pory nagrodzono już 199 projektów w całej Polsce.

Dzięki udziałowi w konkursie Zosia (69 lat) założyła Szkołę SuperBabci w Lublinie. Krystyna  (66 lat) i Kasia  (30 lat) zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (67 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Zdzisław (61 lat) wytyczył ścieżkę rowerową łączącą dwie zabytkowe dzielnice Katowic.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do składania listów intencyjnych do 10 marca 2014.

 Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn-pt  w godzinach od 10.00 do 15.00

 e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

 Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Źródło; http://www.centrumis.pl/seniorzy-znowu-w-akcji-to-ju%C5%BC-si%C3%B3dma-edycja-konkursu.html