Kolejne starania o remont ul. Ostroroga bez satysfakcjonującego wyniku

Pamiętają Państwo, że SJO zwróciło się latem 2013 r. do Radnych Miejskich z dzielnicy Grunwald z prośbą o pomoc. Oto interpelacja Radnego Lukasza Mikuły do Zastępcy Prezydenta M.Poznania Mirosława Kruszyńskiego i uzyskana odpowiedź.
Nasz komentarz przekazany Radnemu L.Mikule (post nr 9) – kliknij TU
Zapraszamy uprzejmie do dyskusji na Forum SJO i prosimy o sugestie dotyczące sposobów skuteczniejszych dalszych starań.

interpelacja0001odp.na_interpelcje0001