„Element pamięci“ na skwerze ul. Ostroroga/Zakręt dla grupy 13 Profesorów mieszkających niegdyś na Starym Grunwaldzie

Idea upamiętnienia „symbolicznym elementem“ faktu zamieszkiwania wśród nas na przestrzeni ostatniego 80-lecia dość licznej grupy Profesorów, wśród których znajdują się osoby uznane za luminarzy nauki polskiej, spotkała się z akceptują nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale także Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka.

IMG_3973

 

Od lwej stoją Państwo: Jecek Kseń, prof. Marek Spaczyński, prof. Hanna Ograbisz-Krawiec, Rektor prof. Bronisław Marciniak, Zdzisław Szkutnik, Aleksander Chichłowski

Wczoraj (26 VIII) grupa sąsiadów wraz z rzeźbiarką prof. Hanną Ograbisz-Krawiec przedstawiła tę koncepcję Rektorowi Marciniakowi, który zadeklarował stosowne wsparcie UAM oraz gotowość –jako przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych M.Poznania- orędowania za analogiczną partycypacją trzech innych Uniwersytetów miasta.
Rektor Marciniak uznał też ten obywatelski zamysł za szlachetną inicjatywę naszej społeczności i za wyraz doceniania przez nią znaczenia nauki, zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie opierającym swą gospodarkę i rozwój na wiedzy.

Liczymy, że „starterem“ dla realizacji zamysłu będzie pomyślny  wynik starań SJO o grant w BZ WBK „Tu mieszkamy, tu zmieniamy“ – zob. wcześniejszy wpis na stronie. Ogłoszenie wyników przesunięto póki co z 21 na 31 sierpnia. Czekamy z dobrą nadzieją.

[Niestety, na liście beneficjentów konkursu BZ WBK nie ma SJO. (7 IX 2015 Z.Sz.)]

Zachęcamy też Państwa do zastanowienia się nad napisem na płycie, który „wyjaśni“ obecność tego „elementu pamięci“ na skwerze, np. „Byli naszymi Sąsiadami…“ Propozycje można składać do SJO przez najbliższe 2 miesiące. Prosimy uprzejmie o przyłączenie się do tego wspólnego dla naszej sąsiedzkiej społeczności serdecznego zadania.

Lista (nr 2) nazwisk na ‘element pamięci’ na skwerze ul.Ostroroga/Zakręt

Oto lista, której ostateczny kształt wyłonił się w  wyniku konsultacji z członkami SJO/mieszkańcami SG. Obecnie obejmuje:

 • prof. Czesław Znamierowski (1888-1967), uczony polskiej humanistyki XX w. Uniwersytet Poznański (UP), członek PAU. Mieszkał: ul. Zakręt 20
 • prof. Alfons Krause (1895-1972), chemik, Wydz.Rolniczo-Leśny UP. Mieszkał: ul. Rycerska 4
 • prof. Stefan Studniarski (1868-1942), ekonomista gospodarki leśnej i polityki leśnej. Dziekan Wydz. Rolniczo-Leśnego UP. Mieszkał: ul. Marcelińska 51
 • prof. Edward Taylor (1884-1964), ekonomista, UP, zorganizował studia ekonomiczne i prawa skarbowego. Mieszkał:  ul. Skarbka 29
 • prof. Kazimierz Tymieniecki (1887-1968), historyk, UP. Mieszkał: ul. Grodziska 11
 • prof. Bohdan Winiarski (1884-1969), prawnik, UJ. Mieszkał: ul. Grodziska 18
 • prof. Karol Marian Pospieszalski (1909-2007), prawnik i historyk, UAM. Mieszkał: ul. Zakręt 4
 • prof. Maria Różkowska (1899-1979), biolog (paleozoolog), UP/UAM/PAN. Mieszkała:  ul. Ostroroga 32
 • prof. Kazimierz Obuchowski (1931-2014), psycholog, UAM. Mieszkał: ul. Lubeckiego 18
 • prof. Tadeusz Kurkiewicz (1885-1962), histolog, Dziekan Wydz. Lekarskiego UP, pierwszy Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu. Mieszkał: ul. Ostroroga 33
 • prof. Janusz Ziółkowski (1924-2000),  socjolog, Rektor UAM, Senator. Mieszkał: ul. Skarbka 23
 • prof. Wojciech Rzepka (1940-2008), filolog, historyk języka polskiego, UAM. Mieszkał: ul. Ostroroga 33
 • prof. Benon Miśkiewicz (1930-2008), historyk, Rektor UAM, Minister NiSzW. Mieszkał: ul. Grodziska 8.

A oto robocza wizualizacja 'elementu pamięci’. Nazwiska pojawią się na wyszlifowanych czterech częściach kamienia (cztery uczelnie). Na pionowym boku podstawy  – 'wyjaśnienie’ idei, np. Byli naszymi Sąsiadami…

WP_001972

WP_001971