Aplikujemy o grant (10 tys. zł) w konkursie BZ WBK „Tu mieszkamy, tu zmieniamy“

Podejmujemy jako Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga wraz z mieszkańcami starania, by upamiętnić imię 11 wybitnych osób ze świata polskiej nauki, dawnych mieszkańców Starego Grunwaldu w okresie międzywojennym i powojennym, poprzez postawienie na skwerze przy ul. Ostroroga / ul. Zakręt symbolicznego 'elementu pamięci’. Tym samym zamierzamy spopularyzować w naszej lokalnej społeczności ten nasz 'kapitał symboliczny’, z którego dzisiaj jesteśmy bardzo dumni.

Wspomniane upamiętnienie symbolicznym elementem pamięci można zrealizować , np. w formie dużego głazu zlokalizowanego  na skwerze – przeciętego pionowo na cztery części (z tylu Uczelni pochodziły te osoby) – z tablicą lub napisami z brązu/aluminium (?) zawierającą wykaz nazwisk oraz logo Uczelni. Szczegóły będą zależeć od możliwości finansowych SJO, a także gotowości Uczelni do partycypacji, i wymaganej procedury Miasta, którą poznaliśmy współorganizując inny skwer przy ul. Grochowskiej.

unnamed

Proponowane miejsce na 'element pamięci’, stoją: (od prawej) prof. UAM Hanna Ograbisz-Krawiec z mężem (rzeźbiarka i malarka, autorka projektu obelisku na skwerze im. Janusza Ziółkowskiego) oraz dr Anna Spaczyńska – pomysłodawczyni tej formy realizacji pomysłu (fot. Z.Sz., 13 VII 2015, kliknij by powiększyć).

Oto  lista Akademików do upamiętnienia, którą dołączamy do wniosku o grant. Członkom SJO rozesłano ją wraz ze Sprawozdaniem Zarządu SJO w marcu przed walnym zebraniem Stowarzyszenia.
Obecny kształt listy wyłonił się w  wyniku konsultacji z członkami SJO/mieszkańcami SG. Jeśli jednak o kimś zapomniano, to prosimy o niezwłoczny kontakt. Lista obejmuje:

–       prof. Czesław Znamierowski, uczony polskiej humanistyki XX w. Związany z Uni. Poznańskim. Mieszkał przy ul. Zakręt 20;
–       prof. Alfons Krause, wybitny chemik, związany z Wydz. Rolniczo-Leśnym Uni. Poznańskiego. Mieszkał przy ul. Rycerskiej 4;
–       prof. Stefan Studniarski, twórca podstaw ekonomii gospodarki leśnej i polityki leśnej. Związany z Wydz. Rolniczo-Leśnym Uni. Poznańskiego. Mieszkał przy ul. Marcelińskiej 51;
–       prof. Edward Taylor, twórca poznańskiej szkoły ekonomicznej, związany z Uni. Poznańskim, na którym zorganizował studia ekonomiczne i prawa skarbowego. Mieszkał – ul. Skarbka 29;
–       prof. Kazimierz Tymieniecki, wybitny historyk, związany z Uni. Poznańskim. Mieszkał  przy ul. Grodziskiej 11;
–       prof. Bohdan Winiarski, wybitny prawnik związany z Uni. Jagiellońskim. Mieszkał przy  ul. Grodziskiej 18;
–       prof. Karol Marian Pospieszalski, polski prawnik i historyk, związany z UAM. Mieszkał przy ul. Zakręt 4;
–       prof. Maria Różkowska, biolog (paleozoolog), związana z Uni. Poznańskim/UAM. Mieszkała przy ul. Ostroroga 32;
–       prof. Kazimierz Obuchowski – czołowy uczony w zakresie psychologii klinicznej i psychologii osobowości, związany z UAM. Mieszkał przy ul. Lubeckiego 18;
–       prof. Tadeusz Kurkiewicz – polski histolog, zwiazany z Uniwersytetem Poznańskim (dziekan Wydz. Lekarskiego) i Akademią Medyczną – jej pierwszy Rektor. Mieszkał przy ul. Ostroroga 33.
–       prof. Wojciech Rzepka – językoznawca, związany z UAM. Mieszkał przy ul. Ostroroga 33;

Ostatnio dołączyli jako wspierający  tę inicjatywę Pan Prezes Jacek Kseń z ul. Skarbka, Państwo Profesor Marek Spaczyński i dr Anna Spaczyńska z ul. Ostroroga oraz Pan Wojciech Kaczmarek  też z ul. Ostroroga, za co serdecznie dziękujemy. Zapraszamy innych chętnych gotowych wspomóc to wspólne zamierzenie.
Jeśli nasz wniosek zostanie wskazany przez Bank do grantu (wyniki 21 sierpnia br.), to w dniach 21-28 sierpnia odbędzie się jeszcze głosowanie internautów. Najwyżej ocenione trzy wnioski mogą otrzymać dodatkowo od 2 do 5 tys. zł. Zwrócimy się w odpowiednim czasie do Państwa z prośbą o internetowe głosowanie za naszym wnioskiem.

UWAGA: więcej szczegółów, w tym bieżące doniesienia – z zachętą do wypowiadania się członków SJO i innych Mieszkańców – zob. Lista (grupa) dyskusyjna.