SJO ponownie zgłosiło do Budżetu Obywatelskiego 2015 projekt inwestycji dot. skweru im. Janusza Ziółkowskiego (cz. A i C)

Inwestycja objęłaby rewitalizację pozostałych dwóch części, tj. A i C. Część B została pomyślnie już zrewitalizowana i 26 czerwca 2014 r. obdędzie się na niej odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci prof. Janusza Ziółkowskiego.

Obecnie chodzi o pozyskanie środków finansowych na techniczną przebudowę infrastruktury komunikacyjnej części A oraz C skweru i na prace ogrodnicze. Łączny koszt, to 288 tys. zł i o takie środki podjęto także w tym roku starania.

Poniżej tekst maila otrzymanego w ostatnich dniach z Biura Prezydenta w powyższej sprawie:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że projekt w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 został wstępnie zweryfikowany.

Projekt zostanie przekazany do opiniowania przez Radę Osiedla oraz odpowiedni Wydział lub jednostkę Urzędu Miasta.

Oddział Dialogu Społecznego

Biuro Prezydenta