Seniorzy kontra Masłowska. Aleksandra Jakubczak. W ramach MaltaFestivalPoznań Cykl spotkań: 10-12, 16-18, 20 czerwca 2014, godz. 11:00. Miejsce: Plac Wolności

Warsztaty literacko-performatywne dla seniorów

53695d665adc7

Grupa seniorów wraz z reżyserką Aleksandrą Jakubczak podejmą się pracy warsztatowej nad jednym z ciekawszych utworów najnowszej polskiej prozy – Pawiem królowej Doroty Masłowskiej. W cyklu spotkań o charakterze literackiego klubu dyskusyjnego będą wspólnie analizować i poddawać tekst Masłowskiej własnym interpretacjom, szukając narzędzi i kluczy dostępu do języka, tematów i formy tej prozy. Celem spotkań jest stworzenie scenariusza czytania performatywnego, w którym uczestnicy i uczestniczki projektu opowiedzą o swoich refleksjach i doświadczeniach czytelniczych.

W centrum tego scenicznego zdarzenia nie będzie jednak tekst Masłowskiej, a właśnie seniorzy i seniorki oraz ich perspektywa i autorskie odczytania powieści. Uczestniczki i uczestnicy wykreują opowieść o procesie czytania, poszukiwania sensów, otwierania książki różnymi narzędziami, o oporze, jaki może stawiać współczesny sformalizowany język książki, o skojarzeniach i odniesieniach, które młodym czytelnikom mogą być niedostępne. Wchodząc w potrójną rolę aktywnych odbiorców, współtwórców scenariusza i performerów, poprzez opowieść o swoim kontakcie ze współczesną literaturą, w istocie opowiedzą o sobie, swojej wrażliwości i sposobie patrzenia na świat.

Ideą projektu jest stworzenie warunków do takiego spotkania seniorów i seniorek z lekturą współczesnej młodej prozy polskiej, w którym możliwy będzie autentyczny dialog między odbiorcami/odbiorczyniami a tekstem literackim. Jest to swoisty eksperyment, efekt pracy jest niewiadomą i zależy głównie od tego, jak uczestnicy i uczestniczki będą reagować na powieść Masłowskiej oraz dokąd poprowadzi ich interpretacyjna fantazja.

Na warsztaty literacko-performatywne dla seniorów zakończone performatywnym czytaniem obowiązują bezpłatne zapisy.“

Źródło