Włączamy się w zamierzaną rewitalizację placu zabaw dla dzieci przy ul. Włodkowica

SJO wystąpiło z wnioskiem do Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu o wsparcie wolontariatu pracowniczego i dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł projektu rewitalizacji ww placu zabaw, który pozostaje pod opieką Przedszkola Nr 70 z ul. Skarbka 9. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku liczymy na współudział także wolontariuszy spośród mieszkańców przy realizacji zamierzenia planowanego na kwiecień-maj 2013 r. Więcej czytaj i oglądaj TU