Rada Miasta nadała skwerowi przy ul. Grochowskiej imię Janusza Ziółkowskiego

Z wielką radością pragniemy Państwa poinformować, że Rada Miasta Poznania na swej sesji w dniu 3 września 2013 r. przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr LV/857/VI/2013 o nadaniu skwerowi przy ul. Grochowskiej (pomiędzy ulicami Marcelińską a Rycerską) imienia naszego dawnego Sąsiada z ul. Skarbka – Janusza Ziółkowskiego.
Bez mała trzyletni okres starań o takie właśnie imię dla skweru, zapoczątkowany przez Zarząd byłego Osiedla im. Jana Ostroroga, a kontynuowany przez obecną Radę Osiedla Stary Grunwald, został uwieńczony sukcesem. Teraz pozostaje przeprowadzenie rewitalizacji skweru (architektura, zieleń) i ustawienie na nim symbolicznego elementu pamięci Profesora Janusza Ziółkowskiego, którego projekt plastyczny wykonany na UAM jest na etapie zatwierdzania.

Więcej materiałów informacyjnych – zob. Porządek obrad sesji, pkt 30.
Nadto, film o prof. Januszu Ziółkowskim, kliknij TU