Odpowiedź odmowna ZDM-u w sprawie kapitalnego remontu ulicy Ostroroga

Jest to odpowiedź na petycję 64 mieszkańców ul. Ostroroga z października 2012 r.:
„[…] w planie robót utrzymaniowych na 2013 r. oraz na lata następne nie występuje zadanie związane z remontem kapitalnym ulicy Ostroroga.[…]”.

Więcej  czytaj skan załączonej odpowiedzi oraz wpis poniżej z dnia 17 marca 2013 r.|
Odp.ZDMul.Ostror.0001