Nasze interwencje: zgłoszenie do ZDM naprawy chodnika na ul. Ostroroga

Szczegóły czytaj na forum: kliknij TU.
Zachęcamy mieszkańców do samodzielnych, analogicznych zgłoszeń  -w razie zaistnienia takiej potrzeby- do ZDM na adres mailowy: zdm@zdm.poznan.pl przekazując list także do wiadomości RO (rada@starygrunwald.pl) oraz SJO (stowarzyszenie@janaostroroga.pl).