Akces CIS do programu „Oswajamy Starość”. A może też przystąpi SJO?

„Z radością informujemy, że Centrum Inicjatyw Senioralnych zgłosiło swój akces do programu „Oswajamy Starość”. Program powstał z inicjatywy pani Jolanty Kwaśniewskiej i jej Fundacji „Porozumienie Bez Barier”.

Jeśli członkowie Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga (SJO) mieliby pomysł na włączenie się SJO do programu „Oswajanie starości”, to uprzejmie prosimy o zamieszczenie szerszej wypowiedzi na forum Stowarzyszenia. Więcej o programie czytaj w rozwinięciu.