Cd. przygotowań do rewitalizacji skweru przy ul. Grochowskiej

Pamiętamy, że zespół specjalistów z Zarządu Zieleni Miejskiej i Ogrodu Botanicznego UAM, który zabezpiecza od strony ogrodniczej przygotowania do rewitalizacji skweru zasugerował w listopadzie, by na wiosnę 2013 r. odmłodzić żywopłot rosnący z pasie zieleni drogowej wzdłuż skweru. Należy on z racji lokalizacji do ZDM-u, którego służby na bieżąco dbają o właściwy jego wzrost i kształt. Stwierdzono jednak, że żywopłot wymaga jednak 'odmłodzenia’ poprzez odpowiednie cięcia i uzupełnienie luk nowymi sadzonkami.

Jeśli Czytelnicy są ciekawi, jak się do tej sprawy zabieramy, mogą przeczytać poniżej projekt dwustronicowego pisma w tej sprawie do ZDM-u, który jeden z radnych przygotował dla RO. Rada na swej ostatniej sesji w dniu 11 XII ’12 poprzez głosowanie zaakceptowała w całości treść projektowanego pisma i postanowiła skierować je do ZDM.