Projekt „Kochamy jeść! Jedz dobrze. Jedz zdrowo”

W styczniu 2014 roku Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało partnerem projektu: „KOCHAMY JEŚĆ! Jedz dobrze. Jedz zdrowo” koordynowanego przez P.A.U. Education SL w siedmiu miastach europejskich. Projekt realizowany jest pod patronatem Komisji Europejskiej.
Sposób odżywiania się ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, życie i samopoczucie. Siedzący tryb życia oraz niewłaściwe nawyki żywieniowe to główne przyczyny zwiększonej częstotliwości występowania nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych.

Sześć z siedmiu największych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci w Europie związanych jest ze sposobem odżywiania się i brakiem aktywności fizycznej. Dlatego też promowanie zdrowego żywienia i stylu życia stało się priorytetem dla Komisji Europejskiej.

Projekt „KOCHAMY JEŚĆ! Jedz dobrze. Jedz zdrowo” jest częścią tej inicjatywy. Celem projektu jest edukacja żywieniowa i promocja zasad zdrowego żywienia w społecznościach lokalnych poprzez opracowanie i przetestowanie materiałów, które mają podnieść poziom świadomości w kwestii problemów zdrowotnych związanych z brakiem zbilansowanej diety, nadwagą i otyłością. W projekcie zwraca się uwagę na te kwestie w całym cyklu życia: od fazy prenatalnej, do wieku senioralnego, ze szczególnym uwzględnieniem trzech grup odbiorców:

  • dzieci i młodzieży,
  • kobiet w ciąży,
  • osób po 60. roku życia.

 Tematem projektu „KOCHAMY JEŚĆ! Jedz dobrze. Jedz zdrowo” jest jednak nie tylko odżywianie rozumiane jako dostarczanie substancji odżywczych i odpowiedniej liczby kalorii, ale również nasz stosunek do jedzenia, do tego co jemy, gdzie i z kim. 

15.01. o godz. 14.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (ul. 3 Maja 46, sala 317) zorganizowane zostanie pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Promującej.

Członkowie LGP będą konsultować zawartość merytoryczną materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w projekcie oraz wspierać działania na poziomie lokalnym.

Zapraszamy do kontaktu!

Źródło