O częstszą bieżącą dbałość o skwery

Chcielibyśmy jako SJO przywrócić częstsze zabiegi pielęgnacyjne obydwu skwerów przy ul. Ostroroga/Zakręt, jak to miało miejsce w latach poprzednich (do czerwca 2012 r.), gdy prace te opłacał prywatny sponsor z ul. Zakręt. Rada Osiedla wniosek SJO  w tej sprawie (zob. poniżej, kliknij by powiększyć) zaopiniowała pozytywnie i przekazała dalej drogą służbową, zgodnie z nowym zakresem kompetencji nadanym jej po połączeniu (reformie) Osiedli w Poznaniu. Obecnie skwery pielęgnuje ZZM z własnych środków.

Skwer_pismo_do_RO0001