1 myśl w temacie “By na ryneczku 'Świt’ było bepieczniej – interwencja

 1. Kilka przydatnych informacji:
  – Zespół handlowy 'Świt’ (rynek i sklepy) podlega pod Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL), którego dyrektorem jest Pan Jarosław Pucek. Siedziba: ul. J.Matejki 57, 60-770 Poznań, tel. obsługi klienta; 61/869-48-00, 869-48-07.
  http://zkzl.poznan.pl , e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

  – Gdyby ktoś z mieszkańców chciał tam napisać, to warto pamiętać, że:

  a) przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ochroną własności społecznej oraz lepszym zaspokajaniem potrzeb ludzi;

  b) przedmiotem skargi, zgodnie z art. 227 Kpa, może być w szczególności:
  – zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  – a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy.

Możliwość komentowania została wyłączona.