Sygnalizacja świetlna na przejściach przez ul. Grunwaldzką przy ul. Ostroroga i ul. Rycerskiej już działa!

Uruchomiono ją tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2012. Przechodnie mogą teraz czuć się tu bezpieczni. Zauważa się też, że samochody jadące w obu kierunkach poruszają się wolniej, z daleka widać bowiem zmieniające się światła, co skłania do rozważniejszej jazdy.
Starania o tę sygnalizację, zapoczątkowane jeszcze przez zarząd OJO, a kontynuowane przez obecną RO SG, trwały… 3 lata. Na początku wcale nie było to takie oczywiste, że ona powstanie, wszak równie pilną sprawą było założenie sygnalizacji na skrzyżowaniu przy ‚Hajduczku‘. Dzisiaj obie sygnalizacje działają.

Pomagali niektórzy radni miejscy z Grunwaldu: Wojciech Wośkowiak, naczelnik Wydz. Ruchu Drogowego KM Policji w Poznaniu – insp. Józef Klimczewski oraz komendant Komisariatu Policji P-ń-Grunwald – insp. Przemysław Marciniak. Największą część zadania wykonał jednak ZDM kierowany przez dyr. Jacka Szukałę. Im wszystkim należą się słowa serdecznego podziękowania. Teraz na tych przejściach nie powinien już nikt więcej zginąć!

Zob. zdjęcia wykonane 28 XII 2012 (piątek) w okresie między BN a NR, kiedy ruch uliczny był niewielki.