Głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016

Zarząd Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga ogłasza głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016.

[Ogłoszenie o głosowaniu]

[Karta do głosowania]

Sprawozdanie za rok 2016

Informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat