W sprawie postępowań wznowieniowych

W związku z otrzymywaną przez mieszkańców korespondencją dotyczącą złożonych wniosków o wznowienie postępowania środowiskowego w sprawie rozbudowy szpitala im Heliodora Święcickiego uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga nie została dopuszczona do postępowań wznowieniowych. W związku z tym nie może on reprezentować mieszkańców w tej sprawie.

Obecnie spodziewamy się, iż Urząd Miasta wyda negatywne rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia stwierdzając, iż dokonał on prawidłowego ogłoszenia o fakcie wydania pierwotnej decyzji. Od takiego rozstrzygnięcia mieszkańcom służyć będzie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.